Na ľahkoatletickom štadióne práce opäť pokročili – pripravujú podkladovú asfaltovú vrstvu

HUMENNÉ – Ľahkoatletický štadión pri ZŠ Hrnčiarska v lokalite priľahlého futbalového ihriska „Pri mlyne“ sa už pomaly začína podobať svojmu budúcemu obrazu.

Kvôli zväčšeniu 400-metrového oválu  postavili oporný múr (v severnej časti štadióna, pri základnej škole), zrealizovali prekládku teplovodných a elektrických NN rozvodov, optických rozvodov. Na opornom múre sa ráta aj s oplotením. Odkopaný bol starý antukový povrch atletickej dráhy, ktorý bol dlhodobo neudržiavaný a narušený zeminou. Prebiehajú povrchové úpravy. Geodetom bola zameraná pláň na nový atletický areál. Aktuálne  ukladajú odvodňovacie žľaby, ktoré musia byť zamerané po vnútornej strane bežeckého oválu až s milimetrovou presnosťou. Dôvodom je, aby tartanová dráha mala potrebný sklon (na odvádzanie dažďovej vody). Nasledovať bude osadzovanie obrubníkov po vonkajšej časti bežeckého oválu. Do konca tohto roku roka  pribudne tiež asfaltová podkladová vrstva,  na ktorú robotníci potom uložia povrchový tartan.

V budúcom roku 2022 je v pláne ukončenie bežeckej trate tartanovým povrchom a výstavba ďalších atletických sektorov.

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ, projekt rieši rekonštrukciu existujúceho 400 m dlhého atletického oválu a vybudovanie atletických sektorov pre hod kladivom, hod diskom, skok do výšky s viacúčelovou plochou, skok do diaľky a trojskok, skok o tyči, vrh guľou a hod oštepom. Súčasťou bežeckého oválu bude aj vodná priekopa s puzdrami pre osadenie pevnej prekážky.

Po rekonštrukcii má vzniknúť atletický areál zodpovedajúci požiadavkám medzinárodnej asociácie atletickej federácie IAAF so 400 m bežeckou dráhou, na ktorej bude šesť dráh na ovále a osem dráh na rovinke pred tribúnou a sektormi pre jednotlivé atletické disciplíny.

Futbalové ihrisko v pôvodnej veľkosti (68×105 m) ostane zachované, naďalej funkčné bude aj umelé zavlažovanie. Zhotoviteľom stavby „Výstavba mestského atletického areálu na Hrnčiarskej ulici v Humennom“ je SPORT Nitra. Cena diela predstavuje 578 111 eur, z tejto sumy tvorí dotácia zo Slovenského atletického zväzu 250 000 eur.
(red)

Foto: ©Ľuboš Ondovčin