Monastier v Krásnom Brode

MEDZILABORCE – V 14. storočí sa do Uhorska prisťahovalo asi 40 tisíc kolonistov z ukrajinského Podolia. Viedol ich knieža Teodor Podolskij Koriatovič.

Prisťahovalci v Krásnom Brode pri Medzilaborciach založili začiatkom 15. storočia kláštor baziliánov, ktorý sa stal duchovným centrom gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku.

V roku 1603 ho dali mocní Drugethovci vypáliť. O deväť rokov vznikol nový kláštor z kameňa. Ten zničili počas Rákoczyho povstania na začiatku 18. storočia, opätovne ho osídlili mníchmi z mukačevského kláštora. Obnovený kláštor z roku 1752 vydržal až do roku 1915, keď ho silne poškodila delostreľba rakúsko-uhorskej armády strieľajúca tu sídliace veliteľstvo ruských vojsk. Dnes tu vedľa seba stoja romantické ruiny baziliánskeho kláštora a nový kláštor vysvätený v roku 2002.

Monastier Zoslania Svätého Ducha pri obci Krásny Brod v okrese Medzilaborce je jeden z najstarších a najvýznamnejších monastierov (monastyrov, kláštorov) gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.