Kuchynský odpad: kompostovateľné vrecká

HUMENNÉ – Od januára do konca júna 2021 Technické služby mesta Humenné (TS HE) vyzbierali 86,04 ton kuchynského odpadu zo Sídliska III. Na začiatku roka boli do domácností rozdávané košíky a kompostovateľné vrecká. Na odpadových stojiskách sú na bioodpad k dispozícii hnedé nádoby. Kuchynský odpad technické služby vyvážajú do Sniny, kde sa nachádza kompostáreň s fermentorom.

Humenčania tento spôsob separovania privítali. Technické služby mesta Humenné (TS HE) však upozorňujú na problém igelitových sáčkov alebo tašiek, ktoré občania používajú ako náhradu za kompostovateľné.

„Igelitové sáčky/tašky nie sú v hnedých nádobách prípustné. Je potrebné, aby bol kuchynský odpad vysypaný a igelitový sáčok či taška, keďže je už znečistená, odhodená do komunálneho odpadu. Kompostovateľné sáčky je možné zakúpiť v drogériách a niektorých supermarketoch. V prípade akútneho nedostatku môžu predsedovia spoločenstva vlastníkov bytov či domovníci kontaktovať Technické služby mesta Humenné a zamestnanci im sáčky doručia,“ vysvetlila Dagmar Krajníková, zástupkyňa riaditeľa TS HE.

Ako informovala Veronika Lattová z tlačového referátu humenskej radnice, jedno balenie, resp. rolka obsahuje 25 kompostova­teľných sáčikov. Ich veľkosť je prispôsobená na vedierka určené na odpad. „Ak nedôjde k náprave problému s igelitovými taškami/sáčkami, hrozí, že firma na zhodnotenie tohto odpadu zdvihne zmluvný poplatok za zhodnotenie, čo by mohlo mať časom negatívny dopad na poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,“ doplnila Dagmar Krajníková.