Krajská organizácia cestovného ruchu s novým predsedom

PREŠOV – Stretnutie členov Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska otvorilo tému ďalšieho posunu a pozície cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Na valnom zhromaždení organizácie vo štvrtok 30. marca bol tiež zvolený nový predseda KOCR Severovýchod Slovenska, ktorým je od 1. apríla Michal Iľkanin. Na pozícii vystriedal Michala Sýkoru.

KOCR Severovýchod Slovenska je organizácia založená v roku 2012 v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR), ktorých je aktuálne na území kraja sedem. KOCR vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja.

Predsedom KOCR Severovýchod Slovenska bol od marca 2014 Michal Sýkora. „Po skončení mandátu poslanca Zastupiteľstva PSK v októbri 2022 som sa rozhodol naplno venovať pozícii starostu obce Štrba a cestovnému ruchu vo Vysokých Tatrách, najmä na Štrbskom Plese. Spolupráci ostávam otvorený, rád ponúknem svoje doterajšie skúsenosti a teším sa na nové impulzy a aktivity v tejto oblasti,“ uviedol Sýkora.

Predseda PSK Milan Majerský poďakoval M. Sýkorovi za takmer desaťročné pôsobenie na pozícii predsedu organizácie i za dlhoročné aktivity na rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji. „Za pôsobenia Michala Sýkoru sa podarilo zrealizovať množstvo aktivít na propagáciu nášho kraja, prilákanie návštevníkov aj rozvoj infraštruktúry. V roku 2019 k nám prišlo vyše 1,1 milióna návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorí v kraji využili rozmanité služby, čo má dopad na mnoho odvetví života,“ uviedol Majerský.

Ako informovala Barbora Čechová z KOCR, v  zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a Stanov KOCR Severovýchod Slovenska volí valné zhromaždenie predsedu krajskej organizácie na návrh predsedu samosprávneho kraja. Valné zhromaždenie KOCR Severovýchod Slovenska zvolilo nového predsedu organizácie, ktorým sa stal Michal Iľkanin. Funkcie sa ujal od 1. apríla 2023.

„Môj predchodca za 10 rokov odviedol kus dobrej roboty. Položil základy a umne viedol fungujúcu organizáciu, ktorá za toto obdobie prišla so skvelými nápadmi, ktoré sa aj zrealizovali. Mám preto o to väčšiu motiváciu pracovať, stavať na týchto základoch tak, aby sa na poli cestovného ruchu neposúvala vpred len KOCR, ale spoločne celý kraj,“ povedal k zvoleniu do funkcie Michal Iľkanin.

Nová vízia pre rozvoj cestovného ruchu a podpora leteckých liniek

Členovia KOCR na valnom zhromaždení riešili aj otázku ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

„Dôležitým nástrojom rozvoja cestovného ruchu je aj podpora leteckej dopravy. Prešovský samosprávny kraj by sa chcel viac angažovať v tejto téme, užšie a cielene spolupracovať s  Letiskom Poprad – Tatry. Cieľom je otvoriť sa viac zahraničiu, zvýšiť návštevnosť a dostupnosť kraja,“ predstavil jeden zo zámerov  predseda kraja M. Majerský.

Aktéri v cestovnom ruchu sa dohodli na vypracovaní spoločnej vízie a stratégie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja. „Zadefinované budú kľúčové problémy a potrebné opatrenia cestovného ruchu v PSK a následné konkrétne kroky na ich naplnenie s cieľom kontinuálneho rastu návštevnosti kraja, zlepšovania služieb a turistickej infraštruktúry,“ uviedol Štefan Bieľak, podpredseda PSK a zároveň zástupca PSK vo Valnom zhromaždení KOCR Severovýchod Slovenska.

Zástupcovia regiónov vo valnom zhromaždení KOCR diskutovali aj o potrebe zriadenia incomingovej cestovnej agentúry. „Považujeme to za významný nástroj, ktorý do kraja môže prilákať viac zahraničných návštevníkov a zároveň posilniť návštevnosť menej známych lokalít prostredníctvom balíčkov produktov,“ konkretizoval Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. KOCR aj naďalej plánuje aktívne spolupracovať s regiónmi, podnikateľmi, samosprávami a širokým spektrom partnerov, vrátane Ministerstva dopravy SR a Slovakia Travel.

Prešovský kraj je tretí najviac navštevovaný kraj Slovenska. Medzi slovenskými návštevníkmi je druhým najobľúbenejším krajom SR. V roku 2022 zavítalo do Prešovského kraja 888 970 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast o 69 %. V roku 2019, pred obdobím pandémie nového koronavírusu, bolo v Prešovskom kraji zaevidovaných viac ako 1 108 000 návštevníkov ubytovacích zariadení.
(red)