Humenská radnica reaguje na hoax FB stránky Humenčania

HUMENNÉ – Na sociálnej sieti boli v stredu (14.7.) zverejnené zavádzajúce informácie súvisiace s vyplatením odmien zamestnancom Mestského úradu v Humennom (ako mobilným asistentom) za činnosti spojené so sčítaním obyvateľov 2021 v lokalite Podskalka.

Stránka HUMENČANIA na sociálnej sieti uviedla nasledovné:
„Za pomoc pri ščitanií (rómom) prikleplo mesto mesačnú odmenu viac ako 4tisíc eur úradníčke v Humennom A to nie jednej . Lipčaková a Zaťková podla našich informácií obdržali tento mesiac odmenu každá po 4 tis eur ! A další úradník skoro 3 tis eur . (Spolu cca 11 tis). Pani Cehelskej zástupkyni , stúpol plat skoro o 100% . Na 2300 eur . A poslanci si na 1 .mestkom zastupitelstve navýšili odmeny skoro o 70%. A občan platí v našom meste za tento chaos a neporiadok dane a poplatky vyššie o 70 % ! A smejú sa vraj pokial sú ešte pri moci a na úradoch treba to využiť !. A že šetria??To je blaf !“

Stanovisko Mesta Humenné:

Prezentovaná výška odmien bola vyplatená výlučne zo štátnej dotácie na zabezpečenie sčítania, to znamená, že NEBOLA HRADENÁ Z MESTSKÉHO ROZPOČTU.
Mestu Humenné, tak ako všetkým mestám a obciam na Slovensku, ktoré sa podieľali na sčítaní obyvateľov 2021, bola poskytnutá dotácia Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Podmienky jej využitia boli stanovené Metodickým pokynom ŠÚ SR. Mesto Humenné zo svojho rozpočtu nepoužilo na úhradu odmien ani cent.

„Činnosť mobilného asistenta sčítania vykonávali rádoví zamestnanci Mestského úradu v Humennom. Odmena bola zložená z dvoch zložiek, a to paušálnej sumy (pevne stanovený v Metodickom pokyne ŠÚ SR) a výkonnostnej zložkyVýška výkonnostnej odmeny bola pre všetkých mobilných asistentov rovnaká. Rozdiel konečnej odmeny u jednotlivých asistentov však závisel od počtu sčítaných osôb. V prípade lokality Podskalka bolo nutné vykonať asistované sčítanie v najväčšej miere v rámci mesta, čo znamená vyšší počet úkonov na daného zamestnanca. Jeden sčítaný človek = jeden výkon,“ vysvetlil Peter Michalenko, vedúci Odboru organizačného, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky.

Druhým klamstvom je zvýšenie platu viceprimátorky Márie Cehelskej. Na stránke HUMENČANIA bolo uvedené: „Pani Cehelskej zástupkyni , stúpol plat skoro o 100% . Na 2300 eur .“

Od nástupu do svojej funkcie poberala Mária Cehelská mesačnú odmenu vo výške 50% platu primátora mesta, pričom zákon dáva možnosť poberať mesačnú odmenu až do výšky 70% platu primátora. Navýšenie však bolo o 10%, teda 60% z platu primátora, s prihliadnutím na zabezpečovanie činností nad rámec plnenia určených pracovných povinností v súvislosti s pandémiou koronavírusu (zriadenie MOM, organizácia celoplošného testovania, operatívna komunikácia s orgánmi štátnej správy).

Tretím hoaxom je výška daní a poplatkov za komunálny odpad. Humenčania platia za odpad takmer najmenej na celom Slovensku – 19,50 eur. V regióne Zemplína sú poplatky viacerých okolitých miest vyššie ako v Humennom.

Tlačový referát
Mestský úrad Humenné