COVID-19: Registrujeme 10 561 požiadaviek o očkovanie

BRATISLAVA – Po pilotnej fáze očkovania proti COVID-19 pokračujú vakcinačné centrá v očkovaní všetkých, ktorí sa registrovali cez online formulár sprístupnený v sobotu 2. januára. K 3. januáru bolo na Slovensku zaočkovaných celkovo 5.397 osôb.

Zdravotníci a ďalšie osoby prvej vlny vakcinácie, sú očkovaní podľa registrácie v nemocniciach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici i Košiciach. Zatiaľ sa používa vakcína od spoločnosti Pfizer, ktorá na Slovensko prišla 26. decembra 2020. Pri ďalších druhoch vakcín čakáme na ich schválenie Európskou liekovou agentúrou (EMA). Očkovanie je najefektívnejšou zbraňou proti ochoreniu.

V priebehu  dnešného a zajtrajšieho dňa bude celkovo  na Slovensko privezených ďalších viac ako 76 tisíc dávok. Tieto vakcíny budú navezené okrem štyroch pilotných nemocníc, aj  do ďalších  nemocníc, ktoré zriadili vakcinačné centrá. Tieto nemocnice  začnú počas tohto týždňa  s očkovaním svojich zamestnancov. Ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli už oslovilo všetky nemocnice na Slovensku, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie, ktorých je viac ako 70, a ponúkli im možnosť aj mimo vakcinačných centier zaočkovať svojich zamestnancov. Nemocnice postupne nahlasujú svoje očkovacie kapacity a ministerstvo im doručí počty vakcín tento týždeň. Tak bude mimo už registrovaných záujemcov zaočkovaných ďalšie stovky zdravotníkov na Slovensku. Odborníci z ministerstva zdravotníctva sú v aktívnej komunikácii s ostatnými vakcinačnými centrami, do ktorých budú postupne navezené ďalšie dávky vakcín a následne sa v nich začne vakcinácia. Následne sa bude pokračovať s ďalšími skupinami podľa definovaných fáz vakcinácie.

Ministerstvo zdravotníctvo SR zatiaľ nedisponuje oficiálnym stanoviskom Európskej liekovej agentúry (EMA) o zmenu v registrácii vakcíny Comirnaty a zmenu získania počtu jednotlivých dávok z jednej fľaštičky z 5 na 6. Podľa informácií ministerstva v stredu 30.12.2020, požiadalo konzorcium Pfizer/BioNTech EMA o zmenu v postupe očkovania. Po schválení navrhovaného postupu, budeme v zmysle nastavených pravidiel na Slovensku pri aplikovaní očkovacej látky postupovať.

Ministerstvo zdravotníctva cez víkend sprístupnilo registračný formulár na očkovanie proti COVID-19. Formulár je v súčasnosti prístupný na stránke korona.gov.sk. Určený je primárne pre zdravotníckych pracovníkov. Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. Registrácia je spustená pre pilotom otestované už očkujúce centrá v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. Pre objednanie na preočkovanie  druhou dávkou vakcíny, ktorou budú všetci zaočkovaní v tieto dni sa nie je potrebné registrovať. Systém Národného centra zdravotníckych informácií vygeneruje informáciu o termíne a zaočkovanému zašle SMS a/alebo mail s termínom druhého očkovania podľa prvej dávky o 21 dní.

Postupne, s predpokladaným termínom po 10. januári, budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku. Cieľom rezortu je postupne pokryť všetky okresy. Evidenciu o počte zaočkovaných bude po sumarizácii a pilotnom rozšírení evidenčného systému denne uverejňovať Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom stránky korona.gov.sk.

Od spustenia pilotnej fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19 bolo na Slovensku zaočkovaných 5.397 ľudí (k 22.00 3.1.2021). Najviac v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktoré má v súčasnosti 3 vakcinačné centrá (2.135), v Univerzitnej nemocnici L.P. Košice (1.347), Fakultnej nemocnici Nitra (1.065) a Fakultnej nemocnici R. Banská Bystrica (850).

Registrácia cez online formulár je možná od soboty. Doteraz sme zaznamenali vysoký záujem, do všetkých šiestich vakcinačných centier sa na očkovanie prihlásilo spolu 10.561 zdravotníkov a ďalších osôb. Najväčší záujem je na očkovanie v  Univerzitnej nemocnici Bratislava (spolu 3 vakcinačné centrá 4.812), Fakultnej nemocnici Nitra (2.358), v Univerzitnej nemocnici L.P. Košice (1.796) a Fakultnej nemocnici R. Banská Bystrica (1.595). Ide o registráciu k 15.00 h, 4. januára 2021.

O výbere vakcinačných centier (nemocníc) v regiónoch rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Konzíliom odborníkov a pracovnou skupinou Pandemickej komisie pre vakcináciu, ktorá pripravila a navrhla Národnú vakcinačnú stratégiu očkovania proti COVID-019. Jednotlivé body sú strategickými centrami regiónov, neskôr plánujeme postupné rozširovanie do 79 vakcinačných centier, plán ich postupného zapájania je v procese validácie.

Zoznam 25 vakcinačných centier na Slovensku
1. UNB Ružinov
2. UNB Kramáre
3. UNB Petržalka
4. FN Nitra
5. FN FDR B. Bystrica
6. FN Košice
7. Nemocnica sv. Michala Bratislava
8. NsP Komárno
9. FN Trnava
10. NsP Skalica
11. FN Trenčín
12. NsP Bojnice/Prievidza
13. FN Žilina
14. UN Martin
15. NsP Ružomberok
16. NsP Lučenec
17. FN Poprad
18. NsP Prešov
19. NsP Humenné
20. NsP Michalovce
21. Sv. Michala Košice
22. NsP Rožňava
23. Nemocnica  Agel Levice
24. NsP Sv. Jakuba Bardejov
25. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš