Ceny za odpad porastú. Pocítia to peňaženky väčšiny Slovákov

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Odpadové hospodárstvo prechádza na Slovensku zmenami. Po dlhej dobe sa tak zásadne menia aj ceny za nakladanie s odpadom a to hlavne v prípadoch, kedy odpad končí na skládkach. V aktuálnej analýze sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company pozrela na to, aké sú aktuálne ceny za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu, aké budú už v najbližších rokoch a aký dopad budú mať tieto zmeny na rozpočty slovenských domácností.

Analytička venovala pozornosť aj cenám ekologickejších alternatív nakladania s odpadom ako je recyklácia či premena odpadu na elektrinu a teplo.

Odhad ceny za jednu tonu zmesového komunálneho odpadu uloženej na skládku (v EUR).
Zdroj: Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Prehľad o cenách bežných tovarov a služieb máme väčšinou dobrý. Naopak, v prípade cien odpadu zväčša ani len netušíme, koľko obce a mestá či samotné domácnosti likvidácia odpadu stojí. Zmesový komunálny odpad mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné. Tomu ale odzvonilo. Slovenské odpadové hospodárstvo prechádza zmenami. Jedným z dôsledkov je nárast nákladov za spracovanie odpadu, predovšetkým za uloženie na skládkach.

Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z dvoch zložiek: poplatku za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Envirofondu (Environmentálny fond v správe Ministerstva životného prostredia SR).

POPLATKY ZA UKLADANIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKY NA ZÁKLADE „KTO VIAC TRIEDI – MENEJ PLATÍ“ (DO ENVIROFONDU).
Zdroj: Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Priemerná hodnota poplatku za skládkovanie jednej tony zmesového komunálneho odpadu sa pohybuje okolo 35 eur.

Poplatok pre Envirofond bol do roku 2018 stanovený na cca 5 eur. Spolu teda obec alebo mesto doposiaľ platila za skládkovanie odpadu približne 40 eur za tonu.

Prvé zdražovanie pocítili rozpočty miest a obcí, v dôsledku zmeny legislatívy, už v tomto roku. Došlo totiž k zvýšeniu poplatku pre Envirofond z 5 eur na 7 až 17 eur a to v závislosti od toho, ako obce a mestá dokážu triediť. V praxi platí, že čím viac obce a mestá dokážu triediť, tým menej by mali platiť za skládkovanie.

Aká je aktuálna realita?

Odhadujeme, že z vlaňajších celkových 40 eur za tonu poskočili v tomto roku náklady miest a obcí v priemere na 45 eur. Jedná sa o odhad, ktorý počíta s tým, že suma za tonu smerujúca majiteľovi skládky zotrvala na úrovni 35 eur a obec dokázala vytriediť komunálny odpad aspoň na úrovni 30 % (priemerný podiel triedenia komunálneho odpadu v SR) a teda sa jej týkal poplatok pre Envirofond na úrovni 10 eur.

Ďalšie, tentokrát výraznejšie zvýšenie sadzieb čaká mestá a obce v zmysle platnej legislatívy aj počas nasledujúcich dvoch rokov. Poplatok pre Envirofond v závislosti od miery triedenia bude totiž každým rokom rásť. V zmysle platnej legislatívy vzrastie spomínaná sadzba z tohtoročných 7 až 17 eur na 8 až 26 eur v roku 2020 a na 11 až 33 eur za tonu v roku 2021. Pričom zvýšenie poplatku pocítia obce a mestá naprieč celým Slovenskom. Samozrejme tie, ktoré budú triediť aj naďalej málo, pocítia nárast poplatku najvýraznejšie.

Cena za 1 tonu zmesového komunálneho odpadu podľa typu nakladania.
Zdroj: Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Vyššie poplatky ale nebudú jediným dôvodom prudkého nárastu celkových nákladov za ukladanie zmesového komunálneho odpadu na skládkach. Ak totiž parlament schváli novelu zákona o odpadoch a od januára 2021 zavedie povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním, k celkovým doterajším nákladom bude potrebné pripočítať ďalšie výdavky s tým spojené. Tie odhadujeme v rozpätí 20 až 40 eur za tonu.

A hoci by objem skládkovaného odpadu mohol poklesnúť, znižovať sa bude aj kapacita existujúcich skládok. Podľa našich konzervatívnych odhadov sa tak cena za skládkovanie jednej tony odpadu zo súčasných približne 45 Eur minimálne zdvojnásobí na úroveň 80 až 90 eur v roku 2021.

Je preto nemysliteľné, aby zmeny cien nepocítili vo svojich peňaženkách aj bežní ľudia v oblastiach, kde odpad končí výhradne na skládkach. Hovoríme o približne 80 percentách územia Slovenska, teda o takmer všetkých regiónoch SR s výnimkou Bratislavského a Košického regiónu, v ktorých sa vďaka zariadeniam na energetické využitie odpadu (ZEVO) skládkuje výrazne menej.

Aj recyklovanie odpadu, hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, nie je zadarmo. Rozpočty miest a obcí síce nič nestojí, pretože náklady s ním spojené sú na pleciach výrobcov. Cena za recyklovanie tony triedeného odpadu sa ale pohybuje okolo 120 eur. Producenti si tak logicky náklady na recykláciu premietajú do cien výrobkov a spotrebiteľ to pociťuje už pri kúpe samotného produktu.

Ďalšou možnosťou nakladania so zmesovým komunálnym odpadom je jeho energetické zhodnocovanie. Premena jednej tony odpadu na elektrinu a teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) pritom na Slovensku dlhodobo vychádza na cca 76 eur. Nakoľko do tejto formy nakladania s odpadom legislatíva nezasahuje, celkovú úroveň nákladov na energetické zhodnocovanie očakávame aj v nasledujúcich rokoch na úrovni okolo 80 eur.

Ak teda bolo doteraz skládkovanie z pohľadu finančných nákladov na Slovensku dlhodobo najlacnejšou možnosťou nakladania s odpadom, o pár rokov tomu už tak nebude. V najbližších rokoch sa totiž cena za skládkovanie dotiahne na cenu za energetické zhodnocovanie odpadu.

Eva Sadovská
analytička WOOD & Company
e: eva.sadovska@wood.com


WOOD & Company je významná investičná skupina s popredným postavením na stredoeurópskom trhu.
Skupina sa zameriava na poskytovanie transakčného poradenstva, poradenstva v oblasti korporátnych financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív. Spoločnosť bola založená v roku 1991 a má kancelárie v šiestich európskych mestách vrátane centrály v Prahe či skúseného oddelenia investičného bankovníctva v Bratislave. WOOD & Company je členom niekoľkých významných búrz vo svete a zároveň najväčším obchodníkom na Pražskej burze cenných papierov. Ročne zobchoduje akcie v objeme 25 mld. eur, čo potvrdzuje silnú pozíciu spoločnosti na miestnych kapitálových trhoch.
Aktíva spravované skupinou dosahujú takmer 1 mld. eur a to v oblasti zdravotníckeho tovaru, farmaceutického priemyslu, nakladania s odpadmi, nehnuteľností a informačných technológií.