Cenu stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína si prevzal Mgr. Ján Straka

Oceňujeme záslužnú prácu – v klube ŠKST Humenné nie sme ľahostajní k dlhoročnej práci nadšencov stolného tenisu v regióne Horného Zemplína, ktorého je Humenné prirodzeným geografickým, hospodárskym a správnym centrom.

Z tohto dôvodu, ako súčasť otvorenia turnaja Memoriálu Františka Karandyšovského organizátori každoročne udeľujú ocenenie stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína za celoživotný prínos a rozvoj tohto športu v tomto regióne. Cenu udeľujeme osobe, ktorá sa svojou prácou výrazne prispela k rozvoju stolného tenisu, či na poli hráčskej, trénerskej alebo funkcionárskej, prípadne vykonávala inú záslužnú činnosť.
Aj tento rok ju aktuálnemu laureátovi odovzdal jej predchádzajúci držiteľ Štefan Nitkulinec.

Darčekový kôš venoval prednosta Okresného úradu v Humennom Ing. Ondrej Mudry.

Takmer neznáme meno
Väčšina stolnotenisových priaznivcov na Slovensku meno Ján Straka takmer vôbec nepozná. Ak však v súvislosti so stolným tenisom spomenieme aj obec Vyšný Žipov (okres Vranov n/T), niektorí zbystria pozornosť. Ak k tomu dodáme aj mená hráčov ako Martin Hruška, Štefan Eštok, Matúš Jakubčin, Daniel Oráč, Samuel Fečo, Michal Fečo, I. Hudáková, M. Petríková a ďalší, musí byť každému zrejmé, že človek, ktorý týchto hráčov objavil a ako tréner viedol aj ich prvé kroky za stolom, si pozornosť a úctu stolnotenisovej rodiny zaslúži.

Objavuje talenty v skromných podmienkach
Pri pohľade na uvedené mená je pritom len ťažko uveriť, že škola, na ktorej sa so stolným tenisom zoznamovali aj súčasní extra-ligisti či prvoligoví hráči nemá ani len vlastnú telocvičňu. Stolný tenis sa tu aj v súčasnej dobe hráva na chodbe školy.

Stolný tenis sám nikdy súťažne nehrával
Ján Straka sa narodil 25. septembra 1957. Rodák z obce Čierne n/T ako dieťa sám navštevoval druhý stupeň ZŠ vo Vyšnom Žipove. Stolnému tenisu na škole sa však venoval len rekreačne v rámci krúžkovej činnosti. Počas štúdia na Gymnáziu vo Vranove n/T spoznal vtedy omnoho lepších hráčov, ako A. Hajduka, M. Nováka, M. Olbrichta a ďalších. Po ukončení štúdia na pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove sa v roku 1980 do Vyšného Žipova už ako čerstvý účiteľ matematiky a zemepisu vrátil.

Rozhodla náhoda
Aj napriek tomu, že nie je vyštudovaný telocvikár, vždy sa snažil deťom v obci poskytovať možnosti pre šport. Ku krúžku stolného tenisu sa dostal vlastne náhodou. Futbalové mužstvo bol nútený svojho času kvôli nedostatku hráčov rozpustiť, letný a zimný biatlon bol predsa len finančne náročnejší šport. A keď počas streleckého krúžku videl ako sa niektoré deti nudia, postavil im vzadu na chodbe starším ročníkom známy ARTIS a dal do ruky drevené rakety. To už sa písal rok 1990 a od tohto momentu je vo Vyšnom Žipove stolný tenis až doposiaľ športom číslo jeden.

Prvé úspechy sa dostavili postupne
Jeden z prvých výraznejších úspechov dosiahol M. Jakubčin, keď v roku 2001 na Majstrovstvách východu dovtedy neznámy hráč porazil slovenskú pätnástku Turdíka zo Stropkova. Bola to generácia hráčov ako P. Eštok, M. Hudák, D. Goga, T. Mata, M. Petríková či M. Hruška.

Pomáha aj starosta
Až dovtedy sa totiž so svojimi žiakmi dlhodobo zúčastňoval len okresných súťaží a kvality svojich zverencov v porovnaní s inými hráčmi nepoznal. Začali preto chodiť na krajské bodovacie turnaje, v čom im bol vtedy ako aj teraz nápomocný sám starosta obce, ktorý mladých stolných tenistov na turnaje aj autom vozil. Postupne tak vyrástli ďalšie generácie hráčov a hráčok ako Michal Fečo, Samuel Fečo, Daniel Oráč, Ivana Hudáková, P. Jakubčinová, Ema Kachmanová a ďalší.

Trojnásobní majstri SR základných škôl
Asi nikoho preto neprekvapí, že zviditeľňuje obec na stolnotenisovej mape Slovenska. Dlhoročná a systematická práca pri výchove mládeže prináša ovocie. Na Majstrovstvách Slovenska základných škôl koncom marca tohto roku, Prešovský kraj tak v družstvách dievčat, ako aj chlapcov zastupovala práve ZŠ Vyšný Žipov. Chlapcov v zložení S. Fečo, M. Fečo, K. Paľko a D. Džujka v ceste za titulom v Liptovskom Mikuláši nezastavilo ani Športové gymnázium v Košiciach a vo finále si dokázali poradiť aj zo zástupcom Čadce. Každému je pritom sila čadčianskeho stolného tenisu známa. Chlapci z malej obce na východnom Slovensku však dokázali v družstvách vyhrať tretí rok po sebe, a to už žiadna náhoda rozhodne byť nemôže. Dievčatá v zložení I. Hudáková, P. Jakubčinová, S. Mihalčinová a E. Kachmanová v boji o finále zastavili Topoľčany, no v boji o tretie miesto dokázali poraziť ďalšieho kvalitného súpera z Malaciek.

Podporuje ich ďalší výkonnostný rast
Stolným tenistom na Slovensku sú však viaceré z týchto mien skôr spojené s neďalekým mestom Vranov n/T, kde títo najšikovnejší hráči absolvujú ďalší výkonnostný rast. Ktovie ako by to bolo, ak by vo Vyšnom Žipove konečne postavili viackrát sľubovanú telocvičňu, založili klub a všetci by sa tam vrátili späť. Možno by sa musela prepisovať aj prvoligová a extraligová mapa.

Šport pomáha deťom uplatniť sa aj v živote
Ján Straka ako učiteľ sám poukazuje na to, že deti, ktoré sa stolnému tenisu venujú, zväčša dosahujú výborné výsledky aj v škole. Od útleho veku sú viac scestované a samostatnejšie, majú celkovo väčší prehľad. Šport ich učí trpezlivosti nielen v hre, ale aj v živote. Teší ho preto ak sa cestou autobusom do Vranova môže porozprávať napr. s D. Oráčom o jeho herných úspechoch, s M. Hruškom o jeho pôsobení v extraligovom tíme, so Š. Eštokom o nových trendoch v trénerskej činnosti mládeže, či M. Petríkovou o skúsenostiach na medzinárodnom rozhodcovskom fóre. Aj teraz má sám na starosti takmer tridsať detí a podľa jeho vlastných slov sa ich výchove bude venovať aj na dôchodku. Dokázať sa tešiť z úspechu druhých a tento im aj skutočne dopriať dnes samozrejmosťou nie je.
Obľúbený učiteľ to však dokáže a množstvo stolnotenisových darčekov od svojich zverencov, ktoré dostal, je toho jasným príkladom.
-daf-