Celokrajská osobitná kontrola v Prešovskom kraji

PREŠOV – V rámci opatrení v cestnej premávke počas letnej turistickej sezóny v roku 2018 bola včera / 02.07.2018 / v popoludňajších hodinách na území Prešovského kraja vykonaná celokrajská osobitná kontrola.
Akcia bola zameraná na kontrolu dodržiavania ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vodičmi vozidiel, na dynamiku jazdy vozidiel v cestnej premávke ako aj na dodržiavanie zákazu používať telefónny prístroj vodičov počas vedenia vozidla.
Do výkonu služby bolo zaradených celkovo 121 policajtov / služby dopravnej polície, služby poriadkovej polície a služby železničnej polície /. Zistených bolo celkovo 210 priestupkov, z ktorých bolo 195 vyriešených v blokovom konaní, napomenutím bolo vyriešených 11 priestupkov. Na správne konanie boli oznámené 4 priestupky. Požitie alkoholu bolo zistené u 5 vodičov motorového vozidla.