27. ročník Festivalu duchovnej piesne

SNINA – V nedeľu 15. októbra sa v kinosále Domu kultúry v Snine uskutočnil v poradí už 27. ročník Festivalu duchovnej piesne. Toto tradičné podujatie organizuje Ústredná rada Zväzu Rusínov – Ukrajincov SR (ÚR ZRU SR) v spolupráci s mestom Snina a Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine.

Hlavným cieľom festivalu je rozvíjanie kresťanských národných tradícií.

Ešte pred samotným podujatím prijal primátor mesta Štefan Milovčík vedúcich a dirigentov zborov zo Slovenska i zo zahraničia. Slávnostný obrad sa uskutočnil v kaštieli a zúčastnili sa na ňom zástupcovia šiestich umeleckých telies. Na záver sa všetci podpísali do Pamätnej knihy mesta.
Festival duchovnej piesne otvoril predseda ÚR ZRU SR Peter Sokol a k prítomným sa prihovoril i primátor mesta Štefan Milovčík.
Na podujatí zazneli duchovné piesne a liturgie v rozmanitých úpravách v podaní speváckych zborov a skupín, ktoré sa venujú takémuto žánru. Diváci mohli vidieť umelecké kolektívy i jednotlivcov zo Slovenska, Ukrajiny a Srbska. Súčasťou podujatia bola výstava vyšívaných ikon v priestoroch Domu Matice slovenskej.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali a tiež tým, ktorí prispeli vecnými darmi.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine
Foto: Jozef Sopko