16 zadržaných cudzincov na hornom Zemplíne

KALNÁ ROZTOKA – Dňa 17. júla 2020 v popoludňajších hodinách kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) PZ Ubľa, Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) PZ Topoľa policajti zásahovej skupiny Mobilnej zásahovej jednotky (MZJ) PZ v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance

v lesnom poraste v katastrálnom území obce Kalná Roztoka, okres Snina, 16 cudzincov,

6 štátnych príslušníkov Bangladéša,
3 štátnych príslušníkov Indie,
3 štátnych príslušníkov Srí Lanky,
2 štátnych príslušníkov Mjanmarska a
2 štátnych príslušníkov Sýrie

bez cestovných dokladov. Pri predvádzaní osôb na oddelenie postupovali policajti v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V súlade so zákonom o pobyte cudzincov boli osoby zaistené za účelom vykonania administratívneho vyhostenia a z dôvodu zabezpečenia karantény.

Jeden cudzinec, štátny príslušník Bangladéša, bol priamo na oddelení ošetrený tímom rýchlej zdravotníckej pomoci pre zhoršený zdravotný stav bez následnej hospitalizácie.

Lustráciou v informačných systémoch bolo zistené, že jeden z Bangladéšanov bol v máji 2019 z územia SR pre neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice administratívne vyhostený s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov na dobu 3 rokov. Svojím konaním sa dopustil marenia výkonu úradného rozhodnutia a bol odsúdený na trest vyhostenia z územia SR na dobu 5 rokov.

 

Ako informovala Agnesa Kopernická, hovorkyňa RHCP Sobrance, traja cudzinci zo skupiny, 2 štátni príslušníci Bangladéša a 1 štátny príslušník Mjanmarska, ktorí o sebe tvrdili, že sú maloletí bez sprievodu sa podrobili odbornému lekárskemu vyšetreniu za účelom určenia skutočného fyzického veku. Rádiologickým vyšetrením bol ich vek určený na viac ako 18 rokov.

Všetky osoby sa podrobili RT PCR testu na COVID-19. Výsledky testov boli negatívne.

Šetrením sa potvrdilo, že cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu z Ukrajiny do SR neoprávnene mimo hraničný priechod a zdržiavali sa u nás bez povolenia príslušných orgánov.  Z uvedeného dôvodu boli v zmysle Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ukrajiny o readmisii osôb  odovzdaní príslušníkom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny. Zároveň boli administratívne vyhostení s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov EÚ na dobu 3 rokov.