Krajskí poslanci schválili projekty grantovej schémy. Na podporu kultúry, športu, sociálnej oblasti ide 663 tisíc eur

PREŠOV – Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 25. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu i sociálnych vecí pôjde 594 400 eur.

Krajskí poslanci schválili projekty grantovej schémy. Na podporu kultúry, športu, sociálnej oblasti ide 663 tisíc eur Pokračovať