Projekt Zelená domácnostiam bude spravodlivejší

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Ministerstvo hospodárstva (MH) upraví projekt Zelená domácnostiam na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory či fotovoltické panely tak, aby bol spravodlivejší. Predchádzajúcou vládou SR garantovaný podiel vyše 50 miliónov eur pre Bratislavský kraj z celkovej sumy 150 miliónov eur rezort upraví tak, aby sa v tomto regióne použili zdroje porovnateľné so zvyškom Slovenska.

Tento proces bude trvať niekoľko týždňov. Následne bude možné začať s preplácaním poukážok pre ľudí z projektu Zelená domácnostiam pre Bratislavský kraj aj ostatné časti Slovenska. Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zároveň predstavili novú a vyššiu formu pomoci pre nízkopríjmové domácnosti s názvom „Zelená solidarita“. V rámci tohto projektu domácnosti s nízkym príjmom budú môcť požiadať o podporu až do výšky 90 % oprávnených nákladov.

 „Naším cieľom je pomôcť slovenským domácnostiam znížiť ich náklady na energie a zároveň podporiť inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje. Teraz máme jedinečnú príležitosť pomôcť aj nízkopríjmovým domácnostiam, ktoré si nemôžu dovoliť investovať do moderných zariadení ani so štandardným príspevkom. Práve pre ne pripravujeme zvýhodnené podmienky. Zároveň zmeníme aj rozdelenie prostriedkov v Zelenej domácnostiam, pretože tak, ako to bolo nastavené predchádzajúcu vládou, to bolo nespravodlivé,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Zelená domácnostiam:

Predchádzajúca vláda SR stanovila, že z projektu Zelená domácnostiam má smerovať viac ako 50 miliónov eur do Bratislavského kraja, čo je približne jedna tretina z celého rozpočtu projektu. Na ostatných sedem krajov ostalo dokopy iba 100 miliónov eur, čo je v priemere na jeden kraj približne 14 miliónov eur. Navyše záujem v Bratislavskom kraji o túto formu podpory nie je taký, ako na zvyšnom území Slovenska. Podľa predbežných registrácií pochádza z Bratislavského kraja približne 1 500 žiadostí v hodnote 4,25 milióna eur. Z ostatných krajov Slovenska eviduje SIEA spolu viac ako 12 000 žiadostí za cca 35 miliónov eur.

Okamžite po rozdelení prostriedkov štát začne s postupnou aktiváciou a preplácaním poukážok. Proces rozdelenia bude trvať niekoľko týždňov, a jeho spustenie je naplánované na júl. Ministerstvo hospodárstva SR sa za zdržanie domácnostiam čakajúcim na inštaláciu ospravedlňuje.

Zelená solidarita

Špeciálnu pomoc určenú pre ľudí s nízkym príjmom plánuje rezort hospodárstva spustiť v 3. kvartáli 2024. Takýmto domácnostiam štát prispeje vyššou mierou podpory. Zatiaľ čo štandardný príspevok v rámci projektu Zelená domácnostiam môže pokrývať maximálne 50 percent nákladov na inštaláciu, v prípade zvýhodnených podmienok v rámci podprojektu Zelená solidarita môže pokrývať až 90 % nákladov.

Domácnosti si v projekte Zelená solidarita môžu rovnako, ako v projekte Zelená domácnostiam, vybrať z 5 300 zariadení spĺňajúcich technické požiadavky a na inštaláciu využiť služby až 1 570 oprávnených zhotoviteľov registrovaných v projekte Zelená domácnostiam.

Všetko potrebné o tomto projekte si môžete prečítať  TU