Ohlásenie prerušenia poskytovania stravy pre seniorov

HUMENNÉ – Odbor sociálnych vecí a starostlivostí o obyvateľov v spolupráci s Odborom ekonomickým Mestského úradu vykoná počas mesiacov júl a august kontrolu v zmysle platných zásad o poskytovaní stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov SENIOR KARTY.

Ako informoval web mesta Humenné, kontrola sa bude týkať splnenia podmienky povinnosti úhrady miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2024 tých držiteľov senior karty, ktorí si uplatňujú príspevok na stravovanie.

V termíne od 1. júla do 31. augusta 2024 preto nebude možné uplatniť si príspevok na stravovanie.