Nový CT prístroj v sninskej nemocnici čaká na prvého pacienta

SNINA – Prednedávnom sme informovali verejnosť o zámere zakúpiť nový veľmi potrebný prístroj do sninskej nemocnice, ktorým je počítačový tomograf. Podľa slov konateľa Nemocnice Snina, s.r.o. Andreja Kulana, táto myšlienka vznikla ešte v minulom roku.

Keďže pôvodný CT prístroj, ktorý pracoval v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke viac ako 10 rokov, doslúžil, kúpa nového „cétečka“ bola nevyhnutnosťou.

Vedenie nemocnice informovalo prostredníctvom svojej webovej stránky o tomto zámere a oslovilo širokú verejnosť a podnikateľské subjekty so žiadosťou o sponzorský dar.
Sninská nemocnica je vo vlastníctve mesta, a tak mesto, ako dobrý hospodár, ktorý sa stará o svoj majetok, prispelo na nákup nového počítačového tomografu sumou 65% z celkovej ceny, ktorá vzišla z transparentnej obchodnej súťaže. Ďalšími väčšími či menšími finančnými čiastkami pomohli obce sninského regiónu, rôzne organizácie, podnikateľské subjekty, ale aj fyzické osoby. Nemalou čiastkou však prispela zo svojho rozpočtu aj samotná nemocnica.
Na kúpu prístroja nedostala Nemocnica Snina, s.r.o. žiadne peniaze ani od štátu, ani z fondov EÚ.

V sninskej nemocnici sa dočkali nového CT-čka

Výrobcom nového „cétečka“ je firma Toshiba Medical, ktorá je jedným z lídrov vo výrobe medicínskej zobrazovacej techniky. Nový CT prístroj je podstatne modernejší a výkonnejší ako bol ten pred ním. Starý CT prístroj dokázal z určitej hrúbky tkaniva vygenerovať 4 obrázky /slices/, pokým nový ich dokáže vygenerovať 64 – 80, a to za kratší čas s menšími energetickými požiadavkami. Z toho vyplýva celkové lepšie výsledné zobrazenie, ktoré umožní kvalitnejšiu diagnostiku. Výhodou je zároveň skrátenie času vyšetrenia pacienta a zníženie radiačnej záťaže, ktorú pacient pri každom rádio-diagnostickom vyšetrení absorbuje.
Inštalácia, spustenie do prevádzky aj zaškolenie sú v réžii dodávateľa nového prístroja a sú už zahrnuté v cene, za ktorú bol prístroj kúpený. Tomograf bude oficiálne uvedený do prevádzky vo štvrtok 22. marca. Zoznam darcov, ktorí prispeli, bude zverejnený na webovej stránke nemocnice, ale aj na tabuli v nemocničnej vstupnej hale.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine