Ďalšie nelegálne prekročenie našej štátnej hranice

PORÚBKA/SOBRANCE – Dňa 15. júla 2020 v popoludňajších hodinách kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) PZ Petrovce v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance v katastrálnom území obce Porúbka, okres Sobrance,

po 1 štátnom príslušníkovi Ruskej federácie a Ukrajiny

oboch bez cestovných dokladov. Pri predvádzaní osôb na oddelenie postupovali policajti v súlade s opareniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu z Ukrajiny do SR neoprávnene mimo hraničný priechod a zdržiavali sa u nás bez povolenia príslušných orgánov.

Ako informovala mjr. Mgr. Agnesa Kopernická, hovorkyňa RHCP Sobrance štátny príslušník Ukrajiny bol na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ukrajiny o readmisii osôb odovzdaný príslušníkom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny. Zároveň bol administratívne vyhostený s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov EÚ na dobu 3 rokov.
Štátny príslušník Ruskej federácie bol v zmysle zákona o pobyte cudzincov zaistený za účelom vykonania readmisiez dôvodu zabezpečenia karantény.