Chemes zúfalo hľadá, na koho by zvalil svoje chyby

HUMENNÉ – Reakcia mesta Humenné na stanovisko spoločnosti Chemes, a.s. Humenné

Nekalé praktiky spoločnosti Chemes, a.s.
Vidíme celú situáciu zo strany Chemesu ako emocionálne vydieranie a pokus o zbavenie sa vlastných chýb a nedostatkov. Tento útok na mesto Humenné a Humenskú energetickú spoločnosť, s.r.o. (HES) nemôžeme akceptovať, keďže Chemes zadržiaval tieto faktúry pol roka a predložil ich len pred troma dňami, pričom zámerne zaútočil na mesto prostredníctvom médií. Treba verejnosti pripomenúť, že tieto faktúry Chemes založil v prospech Východoslovenskej energetiky, a.s. (VSE), keďže im dlhuje viac ako 19 miliónov EUR.

Kde sú peniaze?
Oprávnene sa preto pýtame, kde sú tieto peniaze, a prečo Chemes takto hazarduje s obyvateľmi mesta a firmami, ktoré im za médiá platia? Takéto konanie nielenže podkopáva dôveru v obchodné vzťahy, ale priamo ohrozuje životy a živobytie našich občanov a zamestnancov. Táto reakcia je podľa nás snahou Chemesu vyhnúť sa zodpovednosti za daný stav.

Rokovania o prevzatí energetických zariadení
Je pozoruhodné, že práve v týchto dňoch pozval (štátny) MH Teplárenský holding (MH TH) vedenie Chemesu na rokovanie o prevzatí energetických zariadení, čo by zabezpečilo bezproblémové fungovanie firiem i mesta. Ak Chemes túto ponuku neprijme, vystaví obyvateľov a firmy obrovským existenčným i zdravotným problémom. Firmy už roky ohrozuje správanie sa Chemesu, za ktoré už dostal od Protimonopolného úradu pokutu vyše 1 milión EUR. Firmy v priemyselnom parku za dodávky energií Chemesu riadne platia, preto je samozrejmé, že očakávajú bezproblémové dodávky energií.

Opatrenia na zabezpečenie energií
Mesto Humenné, po zlých skúsenostiach a po neupovedomenom založení pohľadávok Chemesu voči HES v prospech VSE, začalo v spolupráci MH TH a HES s výstavbou záložných zdrojov pre obyvateľov mesta Humenné.

Nedodržanie zmluvných podmienok
Chemes od začiatku roka nedoručoval HES faktúry, pričom dôvodom tohto ich konania mohla byť snaha vyhnúť sa plateniu svojim veriteľom za minulé dodávky energií. Máme za to, že súčasťou ich plánu na konkurz a reštrukturalizáciu je vymôcť peňažné prostriedky od HES. Na margo toho uvádzame, že splatnosť faktúr je v zmysle platne uzatvorenej Zmluvy o dodávke a odbere tepla 30 dní odo dňa ich doručenia. Túto zmluvne dohodnutú dĺžku splatnosti faktúr mal Chemes vziať do úvahy pri svojom vyhlásení, že Slovenskému plynárenskému podniku (SPP) uhradia dlhy do 12.7. 2024, pričom reálna splatnosť faktúr od doručenia je 25. 7. 2024.

Záver a výzva
Sme pripravení podniknúť všetky potrebné kroky na ochranu záujmov mesta a našich občanov. Zároveň vyzývame Chemes, a.s. Humenné, aby okamžite prestal s nepravdivými obvineniami a začal konštruktívne riešiť vzniknutú situáciu.

Marián Škuba
Tlačový referát, MsÚ Humenné