Zaniknuté obce v roku 1986 v súvislosti s výstavbou vodnej nádrže Starina

Ruské
Prvá zmienka je z roku 1567. Pôvodne patrila humenskému panstvu, neskôr viacerým rodinám.
Z obce sa zachoval obecný cintorín, kaplnka na mieste zbúraného kostola z r. 1789, vojenský cintorín z prvej svetovej vojny a tri domy. V strede obce pod cintorínom je prícestný kríž z roku 1955. Z konca bývalej obce do Ruského sedla vedie zachovalá kamenná cesta z r. 1861 tzv. Porta.

Rusica
Pod Ruským sedlom sa nachádza Pamätník Osloboditeľom.

Smolník
Prvá písomná zmienka je z r. 1568. Pôvodne patrila k humenskému panstvu, neskôr viacerým rodinám.
Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a cintorín padlých vojakov v prvej svetovej vojne.
Na mieste pôvodného kostola z roku 1898 stojí drevená kaplnka.
Veľká Poľana
Zaniknutá obec, ktorej prvá písomná zmienka je z r. 1493. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín, jeden pôvodný domček a pomník – rotunda padlým vojakom v prvej svetovej vojne na vojenskom cintoríne. Zachovali sa tiež ruiny kostola z r. 1784, chátrajúceho od roku 1915.
Pod obcou pri Lukovom potoku stojí prícestný kríž z roku 1853. Vojenský cintorín padlých vojakov v 1. svetovej vojne, nachádzajúci sa na Zadnom Hodošíku, je najvyššie položeným vojenským cintorínom na Slovensku (825 m n. m.).
Rodisko národného umelca – maliara Oresta Dubaya (1909).
Zvala
Prvá písomná zmienka je z roku 1543. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a jeden rodinný dom. Na mieste pôvodného kostola z r. 1795 stojí kaplnka.
Ostružnica
Prvýkrát spomínaná v r. 1585. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a cintorín padlých v 1. svetovej vojne s 82 pochovanými vojakmi.
Zachovali sa tiež ruiny kostola z roku 1806, z ktorého pochádza vzácna rukopisná kniha tzv. „Ostružnické evanjelium“ z roku 1492.
Dara
Z pôvodnej obce sa zachoval murovaný pravoslávny kostolík z roku 1956 (postavený v staroruskom historizujúcom štýle na mieste pôvodného dreveného kostolíka z roku 1746), obecný cintorín a cintorín padlých vojakov v prvej svetovej vojne.
Starina
Pôvodná obec sa rozprestierala pod dnešnou vodnou hladinou. Pomník padlým v prvej svetovej vojne sa nachádza v zátoke pod Darnovom a pomník padlým pyrotechnikom v 2. svetovej vojne pod hrádzou. Pod Magurou sa nachádza minerálny prameň. Nad hrádzou Vodárenskej nádrže Starina sa nachádza vyhliadka.
Smrekovica
Zaniknutá obec, ktorej prvá písomná zmienka je z r. 1612, sa nachádzala v doline Pľašského potoka.
Zanikla po roku 1728. Nad bývalou obcou sa nachádza známy vodopád Oriničová skala.