Zaniknuté obce v roku 1986 v súvislosti s výstavbou vodnej nádrže Starina

Vodná nádrž Starina je najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. Zatopená plocha predstavuje 311,4 hektárov, celkový objem vody v nej je 59,80 miliónov kubických metrov. Napúšťať ju začali v roku 1987. Pitnou vodou zásobuje okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov a tiež časti okresov Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Bardejov a aglomerácie Košíc a Prešova.

Starina bola najväčšou spádovou obcou spomedzi siedmich vysťahovaných. V obci bolo zdravotné stredisko, polícia, matrika, reštaurácia, základná škola. Bola na rázcestí troch smerov, na Ulič, Ruské a na Zvalu a Ostrožnicu. Okrem Stariny skončili pod hladinou vody obce Ruské, Zvala, Veľká Poľana, Ostrožnica, Smolník a Dara. Niektoré z nich existovali od konca 15. storočia.

Ich vysídlenie sa realizovalo od jari 1980 do jari 1986, keď ako poslednú vysťahovali obec Ruské. Počas šiestich rokov vysťahovali 3500 ľudí, ktorí tvorili 940 rodín a bývali v 820 domoch. Ako uvádza Lesopoľnohospodárske urbárske spoločenstvo Starina, vyskytlo sa viac ako 100 prípadov vyvlastnenia, keďže ľudia nesúhlasili s výškou odškodnenia stanovenou znaleckým posudkom.

Ruské
Prvá zmienka je z roku 1567. Pôvodne patrila humenskému panstvu, neskôr viacerým rodinám. Z obce sa zachoval obecný cintorín, kaplnka na mieste zbúraného kostola z r. 1789, vojenský cintorín z prvej svetovej vojny a tri domy. V strede obce pod cintorínom je prícestný kríž z roku 1955. Z konca bývalej obce do Ruského sedla vedie zachovalá kamenná cesta z r. 1861 tzv. Porta.

Rusica
Pod Ruským sedlom sa nachádza Pamätník Osloboditeľom.

Smolník
Prvá písomná zmienka je z r. 1568. Pôvodne patrila k humenskému panstvu, neskôr viacerým rodinám. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a cintorín padlých vojakov v prvej svetovej vojne. Na mieste pôvodného kostola z roku 1898 stojí drevená kaplnka.

Veľká Poľana
Zaniknutá obec, ktorej prvá písomná zmienka je z r. 1493. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín, jeden pôvodný domček a pomník – rotunda padlým vojakom v prvej svetovej vojne na vojenskom cintoríne. Zachovali sa tiež ruiny kostola z r. 1784, chátrajúceho od roku 1915.
Pod obcou pri Lukovom potoku stojí prícestný kríž z roku 1853. Vojenský cintorín padlých vojakov v 1. svetovej vojne, nachádzajúci sa na Zadnom Hodošíku, je najvyššie položeným vojenským cintorínom na Slovensku (825 m n. m.). Je to aj rodisko národného umelca – maliara Oresta Dubaya (1909).

Zvala
Prvá písomná zmienka je z roku 1543. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a jeden rodinný dom. Na mieste pôvodného kostola z r. 1795 stojí kaplnka.

Ostružnica
Prvýkrát spomínaná v r. 1585. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a cintorín padlých v 1. svetovej vojne s 82 pochovanými vojakmi.
Zachovali sa tiež ruiny kostola z roku 1806, z ktorého pochádza vzácna rukopisná kniha tzv. „Ostružnické evanjelium“ z roku 1492.

Dara
Z pôvodnej obce sa zachoval murovaný pravoslávny kostolík z roku 1956 (postavený v staroruskom historizujúcom štýle na mieste pôvodného dreveného kostolíka z roku 1746), obecný cintorín a cintorín padlých vojakov v prvej svetovej vojne.

Starina
Pôvodná obec sa rozprestierala pod dnešnou vodnou hladinou. Pomník padlým v prvej svetovej vojne sa nachádza v zátoke pod Darnovom a pomník padlým pyrotechnikom v 2. svetovej vojne pod hrádzou. Pod Magurou sa nachádza minerálny prameň. Nad hrádzou Vodárenskej nádrže Starina sa nachádza vyhliadka.

Smrekovica
Zaniknutá obec, ktorej prvá písomná zmienka je z r. 1612, sa nachádzala v doline Pľašského potoka. Zanikla po roku 1728. Nad bývalou obcou sa nachádza známy vodopád Oriničová skala.