Deň rodiny a školy v ZŠ Pugačevova

HUMENNÉ – Deň rodiny a školy organizuje naša Základná škola Pugačevova už štvrtý rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych ak­tivít detí a pedagógov a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Každý rok sa nesie v inom duchu. Tento rok sa niesol v znamení retro a zatiaľ pritiahol najviac rodičov a detí.

V tomto roku sme hostili na našom podujatí vyše 500 hostí. Podľa reakcií prítomných sa pripravený program veľmi páčil. Na úvod sa predstavili deti s kultúrnym programom v štýle retro. Potom tak,ako po iné roky, nasledovali rôzne zábavné a športové súťaže. Žiaci, ktorí absolvovali aspoň 7 z deviatich stanovíšť, si mali možnosť prísť po sladkú odmenu do našej retro cukrárne. Chutné koláčiky do nej už od rána nosili naši rodičia, za čo im patrí veľké poďakovanie. Vyvrcholením celého dňa bol futbalový zápas medzi pedagógmi školy a rodičmi. Všetci boli odmenení zlatou medailou. Tety kuchárky pre všetkých hladošov nakoniec navarili chutný guláš.

Záujem o toto podujatie zo strany rodičov a žiakov z roka na rok rastie. Aj to nás utvrdzuje v tom, že vynaložená snaha nebola márna a že významnou mierou prispela k budovaniu priateľskej atmosféry. Je to jedna z aktivít, vďaka ktorej si môžeme právom hovoriť škola rodinného typu.

Touto cestou vyjadrujem poďakovanie všetkým pedagógom, ktorí využili svoju kreativitu pri organizovaní i samotnej realizácii dňa. Ďakujem aj ostatným zamestnancom školy za technickú pomoc. Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a strávili ho v príjemnej atmosfére sobotného dňa medzi nami PUGAČEVKÁRMI.

Autor: PaedDr. Pavlina Kurucová, riaditeľka školy
Foto: Mgr. Erika Lukáčová, Mgr. Ján Andrejčík