Záchytný tábor za vyše 80 tisíc upravia pre hendikepovaných

HUMENNÉ – Ministerstvo vnútra SR zaplatí stavebné práce v Záchytnom tábore v Humennom pre potreby hendikepovaných. Zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, tieto náklady budú predstavovať sumu takmer 83 tisíc eur.

Záchytný tábor v Humennom je jediný v blízkosti vonkajšej Schengenskej hranice a do prevádzky bol uvedený v decembri 2006. Jeho kapacita je podľa rezortu vnútra 524 osôb a od jeho zriadenia v ňom bolo umiestnených už viac ako 5 500 žiadateľov o azyl.

„V rámci diela sa budú realizovať stavebné úpravy časti objektu Záchytného tábora Humenné na vytvorenie bezbariérového životného priestoru pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a telesne postihnutých,“ uvádza na svojom webe ministerstvo vnútra.

Po podaní žiadosti o azyl je žiadateľ umiestnený do záchytného tábora. V tomto zariadení sa musí podrobiť zdravotnej prehliadke, a do momentu, kým lekár z tábora nerozhodne o zdravotnom stave, tak žiadatelia nesmú bez osobitého povolenia tábor opustiť.

V záchytnom tábore

Medzi prvotné úkony realizované v záchytnom tábore patrí poučenie žiadateľa o jeho právach a povinnostiach počas konania o azyl, evidencia a vydanie preukazu žiadateľa o udelenie azylu.
Nasleduje vykonanie vstupného pohovoru so žiadateľom. Humenský tábor poskytuje žiadateľom o azyl nielen ubytovanie, stravovanie, základné hygienické potreby, ale aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť, komplexnú sociálnu starostlivosť i psychologické poradenstvo. Organizuje pre nich zároveň výučbu slovenského jazyka, rôzne voľnočasové aktivity, fakultatívne výlety či návštevy múzeí v regióne.

S pracovníkmi záchytného tábora spolupracuje dlhodobo aj humenská Nemocnica Svet zdravia. Pacientov s diagnózami, ktoré presahujú odborné zameranie nemocnice, prevážajú do špecializovaných zariadení v Košiciach alebo v Michalovciach.  S cieľom zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov prechádza personál humenskej nemocnice odbornými školeniami pre kontakt s migrantmi alebo na protiepidemiologické opatrenia.
(red)