Značka: Miloš Meričko

Predražené mestské stavby preverí polícia

HUMENNÉ – Mestskému zastupiteľstvu v Humennom (25.6.) bola predložená Správa o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií. Predmetom kontroly bolo porovnanie ocenených výkazov výmer priložených k fakturácii za vykonané práce so skutočne vykonanými prácami na základe preverenia priamo v teréne na stavbe za účelom zistenia prípadných rozdielov medzi fakturáciou a skutočným stavom.