Suma životného minima je od 1. júla 2020 zvýšená

ZEMPLÍN – Od stredy (1.7.2020) sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Vzrastie z 210,20 eura mesačne na 214,83 eura mesačne. Zmena životného minima k tomuto dátumu ovplyvní exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Zvýšenie životného minima bude mať vplyv aj na ďalšie dávky.

Od 1. júla tohto roka bude Sociálna poisťovňa (SP) väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 % životného minima. Do 30. júna tohto roka predstavovalo životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eura mesačne.

Po zmene životného minima od 1. júla 2020 to bude viac, a to 214,83 eura mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima a od 1. júla 2020 sa suma zvýši na 107,41 eura mesačne. Predtým bola 105,10 eura mesačne, vyčíslila SP.
Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku.
O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje SP, ale príslušný exekútor, upozornila SP.