Stačil moment a svoje auto nenašiel

HUMENNÉ – Vo veci trestného činu neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla bolo povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom začaté trestné stíhanie.

K uvedenému skutku došlo v novembri  tohto roku, na Ul. Na Podskalku,  v Humennom. Vtedy ešte neznámy páchateľ využil nepozornosť  18 ročného vodiča, ktorý si odskočil na toaletu, no kľúče ponechal v spínacej  skrinke v aute.  Páchateľ nasadol do auta,  naštartoval a pokojne s ním odišiel. Vyšetrovaním bolo preukázané,  že  len 15 ročný chlapec bol tým, ktorý nepozornosť vodiča využil vo svoj prospech, bol obvinený z uvedeného trestného činu.
Poškodenému majiteľovi nevznikla žiadna hmotná škoda na vozidle. Nedávajme svojím nezodpovedným prístupom šancu páchateľom konať v náš neprospech.