SCHOOLQUIZ Humenné zapísal prvého víťaza – ZŠ Dargovských hrdinov

HUMENNÉ – SchoolQuiz je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl (prioritne pre žiakov 8. a 9. ročníka), práve pre túto vekovú kategóriu je nastavená obtiažnosť otázok. Členmi družstva sa môžu stať aj žiaci mladší. Maximálny (odporúčaný) počet žiakov v družstve je 6, počet kôl pre školský rok 2023/2024 je nastavený na 5 (február, marec, apríl, máj, jún). V súťaži je zapojená škola, nie žiaci.

Jeden vedomostný kvíz obsahuje 50 otázok z rôznych oblastí. Odpovede si vyžadujú nielen vedomosti získané v škole, ale aj získavanie informácií z televízie či iných médií. V jednom kole sa vystrieda 10 rôznych tém, z každej je 5 otázok. Za každú správnu odpoveď 1 bod, získané maximum je 50 bodov.

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ, v školskom roku 2023/2024 sa zaregistrovalo všetkých 7 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: ZŠ SNP 1, ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Pugačevova, ZŠ Kudlovská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Laborecká.

Streda, 12.6., bola termínom, kedy sa v priestoroch Centra voľného času uskutočnilo finálové 5. kolo školského SchoolQuizu.

Po vyhodnotení 50 odpovedí vzišlo nasledovné poradie:
1. ZŠ Kudlovská 48 bodov
2. ZŠ Dargovských hrdinov 47
3. ZŠ Hrnčiarska 46,5
4. ZŠ Jána Švermu 45
5. ZŠ Pugačevova 44,5
6. ZŠ Laborecká 43,5
7. ZŠ SNP 39,5 bodov
Podľa umiestnenia si tentoraz každá škola pripísala postupne 10, 8, 6, 4, 3, 2 a 1 bod.

Záverečné kolo zamiešalo poradím, ZŠ Pugačevova neudržala post lídra, tešili sa žiaci ZŠ Dargovských hrdinov. ZŠ Hrnčiarska si udržala bronzovú priečku, lebo ZŠ SNP 1 brala v poslednom kole iba bodík.

Výsledné poradie po 5. kole (na základe umiestnení):
1. ZŠ Dargovských hrdinov 30 (5+7+4+6+8)
2. ZŠ Pugačevova 28 (7+5+6+7+3)
3. ZŠ Hrnčiarska 27 (4+6+7+4+6)
4. ZŠ SNP 20 (7+4+5+3+1)
5. ZŠ Kudlovská 17 (2+2+2+1+10)
6. ZŠ Jána Švermu 16 (3+1+3+5+4)
7. ZŠ Laborecká 10 (2+3+1+2+2)