Rozpočet s takmer 30 miliónmi poslanci schválili

HUMENNÉ – Jedným z najdôležitejších bodov v poradí posledného 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva v tohto roku bol rozpočet mesta na roky 2021 – 2023.

Ako informoval Marián Škuba z humenskej radnice, poslanci skonštatovali, že rozpočet mesta Humenné na rok 2021 vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy, je v sume 29 miliónov 711 467 eur a bol spracovaný ako vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočet mesta Humenné na roky 2022 a 2023 nie je záväzný.

„Rozpočet bol vypracovaný na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z októbra 2020. Budeme musieť v ňom reagovať, ako sa bude vyvíjať trh práce, asi sa nevyhneme v budúcom roku ani úpravám či opatreniam,“ konštatoval Miloš Meričko, primátor mesta.

Transfer pre mestské príspevkové organizácie na rok 2021 má nasledovné finančné hodnoty:
Technické služby mesta Humenné 2 330 000 eur (z toho kapitálový 37 043 eur)
Mestské kultúrne stredisko 390 000 eur
Správa rekreačných a športových zariadení 870 000 eur

Téma trhu práce či pracovných príležitostí v Humennom sa týkala bodu „Nájomná zmluva na dlhodobý prenájom pozemkov v priemyselnom parku Guttmanovo obchodnej spoločnosti Chminianske Jakubovany s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa“.

Ilustračné foto: Erb mesta Humenné

Celková plocha prenajatých pozemkov sa rovnala 17 021 m2.
Pozemky mali slúžiť na výstavbu nového závodu na spracovanie ovocia a lesných plodov s príslušenstvom vrátane administratívnych priestorov.
Prenájmom daných parciel mohli humenskí poslanci zvýšiť obsadenosť Priemyselného parku Guttmanovo, pričom budúci nájomca avizoval zamestnať z miestneho trhu práce v Humennom a blízkeho okolia až 150 ľudí.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné ako prípad hodný osobitného zreteľa potreboval na schválenie trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov mestského zastupiteľstva (15). Návrh napokon neprešiel, hlasovalo zaň 12 poslancov.

„Je mi ľúto, že vytvorenie nových pracovných miest pre obyvateľov z Humenného a okolia nenašlo medzi poslancami potrebnú podporu. Potencionálny investor chcel v priemyselnom parku Guttmanovo prevádzkovať svoju činnosť. Zmluvu s investorom sme upravili tak, ako si mestské zastupiteľstvo žiadalo. Mrzí ma, že projekt nedostal ani počiatočnú šancu,“ dodal primátor mesta.