Projekt stolný tenis do škôl v Humennom aktívne podporil aj novozvolený primátor

HUMENNÉ – Rozvojové aktivity SSTZ stále viditeľnejšie – Slovenský stolnotenisový zväz v súčasnosti realizuje po celom Slovensku projekt, cieľom ktorého je predstavenie stolného tenisu najmladším žiakom prvého a druhého ročníka základných škôl za účelom zvýšenia popularity a členskej základne. V decembri sa show presunula aj východné Slovensko a v mikulášskom čase, piatok 7. decembra zavítala aj do Humenného.

Účastníkov privítalo takmer 150 povzbudzujúcich detí

Podujatie sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Kudlovská, ktorá je už viac ako 15 rokov domovským stánkom stolných tenistov ŠKST Humenné. Organizačný tím klubu pripravil dôstojné podmienky pre prípravu a realizáciu projektu tohto kalibru. V pozícii divákov a následne aj účastníkov sa predstavili žiaci z troch humenských základných škôl /ZŠ Kudlovská, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Dargovských hrdinov/ ako aj detí z OZ Róm Podskalka.

Ambasádorom podujatia najlepšia stolná teniska Slovenska

Za búrlivého potlesku detí sme počas slávnostného nástupu privítali hlavnú hviezdu Évu Ódorovú, trojnásobnú majsterku Európy, dvojnásobnú Olympioničku /Peking, Rio/ a mnohonásobnú majsterku družstiev Francúzska či Poľska. V spolupráci s miestnym klubom si pre deti pripravila show. Počas nej predstavila deťom stolný tenis od základných úderov až po kontraspiny, nechýbali ukážky lobovanej obrany či obľúbený kolotoč. Sparing-partnera jej robil tréner domáceho klubu Tomáš Dubec a následne aj mladé Humenské nádeje N. Dadejová, P. Černiga a S. Frandoferová. Pri hre využila viacero druhov rakiet a do hry kolotoč zapojila aj ďalšiu mládež ŠKST Humenné.

Za búrlivého potlesku detí sme počas slávnostného nástupu privítali hlavnú hviezdu Évu Ódorovú

Stolný tenis nehral takmer tridsať rokov, deti však aktívne podporil

Podujatia sa zúčastnil aj novozvolený primátor mesta Ing. Miloš Meričko. Ten si po slávnostnom zápise do klubovej kroniky a príhovore stolný tenis aj reálne zahral. Prijal tak výzvu našej olympioničky a krátkou hrou otvoril podujatie aj napriek tomu, že stolný tenis /ako sám uviedol/ nehral už takmer tridsať rokov. Následne mu naša najúspešnejšia stolná tenistka venovala cenný darček v podobe reprezentačného trička s vlastnoručným podpisom. Novozvolený primátor pritom prítomných milo prekvapil svojimi vedomosťami v oblasti svetového rankingu najlepších hráčov. Bolo tak zrejmé, že na podujatie sa aj zodpovedne pripravil.

Podujatia sa zúčastnil aj novozvolený primátor Miloš Meričko.

Hodnotné darčeky odovzdával aj Slovenský stolnotenisový zväz

Súčasťou projektu je aj konkrétna podpora stolného tenisu na vybraných základných školách, kde vznikajú nové krúžky stolného tenisu. “V SSTZ si plne uvedomujeme, že stolnému tenisu je možné sa kvalitne venovať len tam, kde sú na to vytvorené aj materiálne podmienky. Asi tým najdôležitejším je súťažný stôl, ktorý v dnešnej dobe vôbec nie je lacnou záležitosťou.”, dodáva JUDr. Daniel Fink, člen VV SSTZ a zároveň hlavný koordinátor tohto projektu na Slovensku. A keďže takýto krúžok sa kreuje aj na ZŠ Dargovských hrdinov, ktorá sa v početnom množstve už aj zúčasťňujej Humenskej školskej stolnotenisovej ligy, venoval SSTZ stolnotenisový set /stôl, sieťka, loptičky, rakety/ na túto školu. Z rúk predsedu komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu SSTZ si poukaz prevzal zástupca riaditeľa školy.

Jednotlivé stanovištia detí hravo zvládli

Následne si prítomné deti za pomoci našej olympioničky vyskúšali hru na stole, nosenie loptičky na rakete, triafanie loptičky na cieľ, preskoky cez prekážky ako aj ďalšie stanovištia. Po ich úspešnom absolvovaní im boli odovzdané bohaté mikulášske darčeky sladkostí, maľovanky s tématikou stolného tenisu, vlastnoručne podpísané podpis karty E. Ódorovej ako aj ďalšie informačné a propagačné materiály SSTZ a domáceho klubu ŠKST Humenné. Podpisovali sa aj púzdra na rakety či dokonca peňaženka. A keďže deti sa na toto podujatie svedomite už vopred pripravovali kresbami a maľbami na tému stolný tenis, súčasťou bolo aj ocenenie najkrajších kresieb, ktoré vybrali tréneri a mládež domáceho klubu.

Skúsenosti na nezaplatenie

Bezprostredne po oficiálnom programe sa v auditóriu ZŠ Kudlovská uskutočnila beseda so staršími žiakmi. Počas necelej hodinky naša ambasádorka predstavila svoj životný príbeh profesionálneho športovca, svoju cestu k úspechu, čo všetko musí športovec obetovať pre úspech, čím šport ľudí v živote obohacuje, aké sú jej plány do budúcnosti, či zážitky z jednotlivých ciest a vrcholných svetových podujatí. Pre deti bolo určite zaujímavé napr. porovnanie vzťahu tréner-zverenec, resp. učiteľ-žiak v minulosti a v súčasnej dobe.

Rozrastie sa členská základňa?

 

Podujatie vcelku hodnotíme ako mimoriadne úspešné. A keďže v závere na otázku moderátora, kto sa chce v budúcnosti venovať stolného tenisu boli takmer všetky ruky hore, čas ukáže o koľko detí sa aj reálne rozšíria jednotlivé stolnotenisové krúžky na Humenských základných školách.

(zdroj: www.sksthe.sk)