Primátor Ján Ragan: je neprípustné, aby naši občania boli rukojemníkmi vo vzťahu dvoch podnikateľských subjektov

VRANOV n/T – Jedným z bodov júlového rokovania MsZ bola aj Informácia o aktuálnej situácii v tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou, ktorú predložil primátor mesta Ján Ragan.
„Počas rokovania bola vyjadrená nespokojnosť s pôsobením spoločnosti Team ENERGO v našom meste, a to z dôvodu vystavenia našich občanov riziku prerušeniu dodávky teplej vody. Tá môže byť prerušená z dôvodu neplatenia svojich záväzkov spoločnosťou Team ENERGO. Informovala nás o tom spoločnosť, ktorá dodáva plyn pre Team ENERGO. Tento problém pretrváva už niekoľko mesiacov, z tohto dôvodu poslanci prijali uznesenie, aby sme zvážili vypovedanie tejto zmluvy. Je neprípustné aby naši občania boli rukojemníkmi vo vzťahoch 2 podnikateľských subjektov, či už je to z dôvodu platobnej neschopnosti alebo iných okolností a my musíme chrániť občanov mesta,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

V rámci rokovania viacerí poslanci vyjadrili pochybnosti, či spoločnosť Team ENERGO pri súčasných problémoch bude schopná dodržať svoj prísľub, a to investície do obnovy tepelného hospodárstva, ktorý deklarovala pri preberaní tepelného hospodárstva do správy.

Samozrejme túto situáciu nepodceňujeme, snažíme sa poslancom poskytnúť maximum informácií. Rokujeme s príslušnými inštitúciami, či už s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, s ministerstvom hospodárstva, aby sme boli čo najlepšie pripravení aj na situáciu, ak by bolo potrebné ukončiť tento zmluvný vzťah a následne zabezpečiť dodávku teplej vody a tepla pre občanov mesta, a to buď externou spoločnosťou alebo vo vlastnej réžii,“ uzavrel primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.