Pomôžme rodičom vrátiť deti, ktoré sa nevrátili domov

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Medzinárodný deň nezvestných detí, stanovený na 25. mája je dňom, kedy na celom svete vyjadrujú solidaritu tým, ktorým sa deti nevrátili domov. Pri pátraní po nezvestných maloletých osobách, ktoré sú v bezprostrednom ohrození života a zdravia reaguje polícia obzvlášť citlivo. Od okamihu nahlásenia na políciu sú nasadené dostupné sily a prostriedky PZ.

Verzie, s ktorými od nahlásenia nezvestnosti polícia pracuje často vedú k podozreniam, že maloletá osoba sa stala obeťou trestného činu, napr. únosu, týrania blízkej a zverenej osoby alebo obchodovania s ľuďmi. V takýchto prípadoch vyžívame všetky dostupné formy a prostriedky a spájame sily s jediným cieľom – zachrániť ľudský život.

Polícia eviduje prípady, kedy sa podarilo vypátrať a vrátiť k blízkym osobám neplnoleté deti v priebehu pár hodín až pár dní.
Žiaľ, disponujeme aj prípadmi, kedy nezvestnosť dieťaťa trvá aj dlhší čas, niekedy aj pár rokov. Najväčšiu skupinu neplnoletých nezvestných tvoria deti, ktoré ušli zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo z azylového zariadenia. Príkladom nezvestnosti sú aj tzv. rodičovské únosy. Ide o prípady, ak jeden z rodičov sa zdžiava neoprávnene s dieťaťom v zahraničí, mimo územia Slovenska.

K 15. 5. 2024 Policajný zbor eviduje 67 nezvestných maloletých osôb vo veku do 15 rokov a 157 mladistvých osôb vo veku od 15 – 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov a ich blízky požiadali políciu o pomoc.

Ako informovala pplk. PaedDr. Zuzana Hrabovská z Prezídia PZ, hľadanie nezvestného dieťaťa nie je len vecou polície, rovnako potrebná je spolupráca verejnosti, neziskového, štátneho aj komerčného sektoru. V dobe dostupnosti rôznych mediálnych prostriedkov Policajný zbor využíva pri informovaní aj pomoc občanov a spoluprácu s rôznymi kompetentnými organizáciami. Jednou z nich je Linka detskej istoty. Práve v spolupráci s týmto občianskym združením bol vybudovaný pohotovostný systém AMBER Alert Slovensko – ,,dieťa v ohrození života“. Jeho úlohou je informovať v krátkom čase o postupe pri nahlasovaní nezvestnosti dieťaťa, o možnosti získania informácií o pátraní po nezvestnom dieťati aj za hranicami Slovenskej republiky. Každý poznatok z rôznych častí sveta môže pomôcť získať informácie, ktoré vedú k záchrane ľudského života a prispejú k návratu dieťaťa k jeho blízkym.

Spolupatričnosť, záujem a snahu pomôcť môžeme spoločne docieliť aj Vašim aktívnym prístupom na sociálnych sieťach. Práve pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí Policajný zbor vyzýva širokú verejnosť, aby sa zaregistrovala na webovej stránke www.amberalert.sk. Registráciou môžete prijímať informácie o nezvestných deťoch, ktoré sú bezprostredne ohrozené na živote a zdraví a boli nahlásené na polícii. Rovnako Policajný zbor deň pred touto symbolickou ,,spomienkou na deti v ohrození života“ plánuje 24. 5. 2024 realizovať celoplošné testovanie systému AMBER Alert. Ak sa teda zaregistrujete v najbližších hodinách, stanete sa ako užívatelia systému súčasťou testovania a prijmete správu o fiktívnej nezvestnosti dieťaťa.

Čo robiť v prípade nezvestnosti dieťaťa

  • V prvom rade je potrebné preveriť všetkých príbuzných, kamarátov, spolužiakov a prehľadať všetky obľúbené miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať.
  • Ak je hľadanie dieťaťa neúspešné, potrebné je zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou. Spomenúť si, čo presne malo na sebe oblečené a pripraviť si jeho najaktuálnejšiu fotografiu.
  • Nezvestnosť spolu s potrebnými informáciami, dokumentmi a s podobizňou tváre je potrebné oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru, ktorý ihneď začne pátrať. Informácia, že polícia vyhlasuje pátranie až po 24 hodinách je mýtus!

Ako postupuje Policajný zbor v prípade nezvestnosti dieťaťa

  • Policajt pri prvom kontakte s oznamovateľom nezvestnosti získava  základné informácie o hľadanom dieťati. Dôležité sú všetky údaje o nezvestnej osobe, najmä jeho aktuálna fotografia, popis oblečenia, informácie o možných okolnostiach vzniku nezvestnosti ako aj o tom, čo všetko už preverovali rodinní príslušníci či známi. Pri pátraní sú nápomocné aj informácie o profiloch dieťaťa, ktoré využíva na sociálnych sieťach.
  • Často sa stáva, že rodičia zataja pravú príčinu odchodu dieťaťa z domova a to najmä v prípade, ak príčinou je hádka medzi dieťaťom a rodičom, alebo rodičmi navzájom za prítomnosti dieťaťa. Pamätajte, že každá informácia je pre policajta nápomocná pre úspešné vypátranie maloletého.
  • Dôležité je tiež oznámiť, či je dieťa choré, či pravidelne užíva nejaké lieky alebo trpí napríklad psychosomatickou poruchou.
  • Pátranie sa na Slovensku vyhlasuje celoplošne cez informačný systém pátrania po osobách (PATROS), ako aj vo všetkých krajinách Schengenského priestoru prostredníctvom Schengenského informačného systému (SIS).
  • Operačný dôstojník o nezvestnosti dieťaťa vyrozumie všetky policajné hliadky v teréne a pripravia sa podmienky na zahájenie pátracej akcie. Každá situácia je špecifická, záleží od konkrétnych okolností, aké prostriedky a metódy budú v danom prípade využité (napr. či budú k pátraniu privolaní psovodi, použitý vrtuľník alebo motorový čln).
  • Rovnako polícia zvažuje, či v rámci pátrania bude použitý na vyhlásenie nezvestnosti aj systém AMBER Alert alebo či bude pátranie zverejnené v hromadno – oznamovacích prostriedkoch.

Medzinárodným symbolom nezvestných detí je modrá nezábudka. Vyjadrime podporu tým, ktorí postrádajú to najcennejšie, čo máme. Pomôžte svojim prístupom a záujmom vrátiť deti tým, ktorým chýbajú späť domov.