POLONINSKÉ CESTY – história zachytená v obrazoch

Poloniny sú krajinná oblasť subprovincie Vonkajších Východných Karpát v Poľsku, na Ukrajine a okrajovo aj na Slovensku. Jediný celok Polonín na území Slovenska sú Bukovské vrchy. Nachádzajú sa na východnom Slovensku na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Nachádza sa tam aj Národný park Poloniny, ktorý bol vyhlásený 1. októbra 1997 na ploche 298,05 km² s ochranným pásmom 109,73 km².  S týmto územím susedia Bieszczadzki Park Narodowy v Poľsku a Užanskyj nacionaľnyj pryrodnyj park (ukr. Ужанський національний природний парк) na Ukrajine.

Najvyšší bod:
na Ukrajine – Hoverla (Čornohora) (2 061 m n. m.)
v Poľsku – Tarnica (1 346 m n. m.)
na Slovensku – na vrchu Kremenec (1 221 m n. m.) v nadmorskej výške 1 208 m n. m.

Autorkou fotografií je Irena MALIČKÁ:  0915-259 601