Nezabudnite! Daňové priznanie je nutné podať do konca mesiaca

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Ak ste si odkladali daňové priznanie, to je nutné podať do novembra. Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2.novembra 2020.Finančná správa podá pomocnú ruku tým, ktorí daň nebudú schopní uhradiť. Posilní aj služby call centra a rozšíri úradné hodiny na daňových úradoch.

2. november – to je konkrétny termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok. S týmto termínom pre podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane počíta novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorú minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Fixné termíny platia aj pre darovanie podielu zaplatenej dane, tzv. dvoch percent. Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu prostredníctvom daňového priznania poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31.1. 2021. Viac času majú zamestnanci.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Keďže novelou zákona sa vyhlási jej koniec práve dnes, posledný septembrový deň, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra a zamestnanec tak môže darovať dve percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára 2021.

Zmeny sa týkajú aj platenia preddavkov. Pri preddavkoch na daň z príjmov platí, že do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov platia opatrenia v zmysle zákona Lex korona, teda výhodnejšie preddavky. Na preddavky na daň z príjmov splatné po tomto dátume sa uplatňuje už štandardný postup.

Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky. Ale elektronicky s finančnou správou môže komunikovať ktokoľvek, nielen povinne elektronicky komunikujúce právnické a fyzické osoby – podnikatelia.

Podľa finančnej správy je tak v súčasnej situácii elektronická komunikácia najvhodnejšia. Preto na prelome októbra a novembra bude call centrum finančnej správy pracovať počas rozšírených úradných hodín a dokonca aj cez víkend (31.10.-1.11.).
Cieľom je pomôcť s elektronickým podávaním dokumentov. Samozrejme, úradné hodiny pre podávanie papierových daňových priznaní rozšíri finančná správa aj na daňových úradoch.

Zdroj: Finančná správa