Nemocnica s poliklinikou A. Leňa v Humennom oslavuje okrúhle osemdesiatiny

HUMENNÉ – Vo štvrtok 12. apríla sa v Humennom stretli významní chirurgovia z jednotlivých regiónov východného Slovenska, v rámci Regionálneho semináru chirurgov Prešovského a Košického samosprávneho kra­ja.

Z histórie humenskej nemocnice
Program regionálneho seminára chirurgov sa začal poradou prednostov a primárov kliník a neskôr pokračoval prezentáciou. Prednášky sa týkali predovšetkým zdravotníckej legislatívy, ale aj odborných metód zavádzaných do chirurgickej praxe. Hovorilo sa napríklad o aktuálnych možnostiach vzdelávania v laparoskopickej chirurgii, posttraumatických léziách bránice či možnostiach liečby kolorektálneho karcinómu. Navyše sme si pripomenuli prezentáciou súčasného primára chirurgického oddelenia NsP MUDr. Róberta Dorička, MPH osemdesiatiny našej nemocnice.

Humenská nemocnica Andreja Leňa poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni a komfort v modernom zrekonštruovanom prostredí. Služby sú poskytované v rámci 10 oddelení a 19 špecializovaných ambulancií. Nemocnica začala svoju činnosť ešte v roku 1885 s kapacitou 60 lôžok. Od 1. apríla 1946 bol primárom chirurgického oddelenia MUDr. Andrej Leňo, podľa ktorého bola v roku 2000 humenská nemocnica pomenovaná.
Od roku 2014 je členom siete 17 regionálnych nemocníc Svet zdravia a.s.

 

Regionálny seminár chirurgov PSK a KSK pod záštitou primátorky mesta, kde primátorka aj vystúpila
Primátorka Jana Vaľová v rámci stretnutia smerovala svoje slová poďakovania a uznania hlavne zamestnancom nemocnice, lekárom a sestrám, ktorí sa denne starajú o naše zdravie. Okrem toho vyjadrila podporu nemocnici pri realizovaní nových investícií ako je napr. plánované nové pracovisko urgentného príjmu. Primátorka zároveň požiadala riaditeľa nemocnice Eugena Leša, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva informoval poslancov a obyvateľov mesta o nových aktivitách a plánoch nemocnice A. Leňa Humenné, a.s.

Medzi významných hostí, ktorí predsedali semináru patril aj prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., krajský odborník PSK pre chirurgiu a odborník prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH zastupujúci chirurgiu KSK. Ďalšími známymi osobnosťami chirurgického seminára boli MUDr. Róbert Hill, PhD., MPH, medicínsky riaditeľ Svet Zdravia, a.s., MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s. A MUDr. Mária Vasilová, medicínska riaditeľka Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s.

Mgr. Michaela Dochánová