Náš jediný pôvodný druh korytnačky je kriticky ohrozený

ZEMPLÍN – Na Slovensku už žije len niekoľko stoviek jedincov korytnačky močiarnej, ktorá je jediným pôvodným druhom korytnačky na našom území. Ministerstvo životného prostredia preto ešte vlani na jeseň spustilo program na jej záchranu.
„Som presvedčený, že kroky a opatrenia prinesú reálne výsledky, pretože nechceme o tento cenný druh prísť,“ povedal  pri príležitosti Svetového dňa korytnačiek šéf envirorezortu László Sólymos.
Svetový deň korytnačiek si pripomíname od roku 2000. Iniciovala ho nezisková organizácia American Tortoise, ktorá sa zaoberá záchranou, rehabilitáciou, ochranou a adopciou všetkých druhov suchozemských a morských korytnačiek.

Korytnačka močiarna je chráneným pôvodným druhom slovenskej fauny.
V súčasnosti je zaradená v Červenom zozname obojživelníkov a plazov Slovenska, kde je evidovaná ako kriticky ohrozená. Príčin úbytku korytnačiek močiarnych je viac, pričom medzi kľúčové problémy patrí narušovanie prirodzených biotopov, nepriaznivé klimatické faktory, ľudské aktivity či konkurenčné vzťahy s inými druhmi.

„Významný je negatívny vplyv nepôvodných druhov živočíchov, najmä korytnačky písmenkovej ozdobnej. Nepôvodné druhy sladkovodných korytnačiek môžu predstavovať pre korytnačku močiarnu potravnú a územnú konkurenciu. Môžu byť agresívnejšie a dominantnejšie pri získavaní potravy, ako aj obsadzovaní nových stanovíšť,“ vysvetlil Branislav Táma, hlavný zoológ Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Program záchrany korytnačky močiarnej zahŕňa konkrétne kroky zamerané na dosiahnutie priaznivého stavu jej populácií a biotopu.

Ide napríklad o zabezpečenie dostatku vhodných vodných biotopov, zmapovanie súčasného rozšírenia a stavu populácií v jednotlivých lokalitách, manažment lokalít výskytu korytnačky močiarnej, identifikáciu vhodných lokalít i elimináciu inváznych druhov korytnačiek.

Najväčšia populácia sa v súčasnosti nachádza v regióne Zemplín, v národnej prírodnej rezervácii Tajba (okr. Trebišov), kde žije približne 200 dospelých jedincov.