Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách – 25. november

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Problematika násilia páchaného na ženách je už dlhodobo veľmi aktuálnou témou a 25. november je v tento deň Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách.      

Preventisti v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach nielen v Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách, počas celého tohto týždňa (47. týždeň) vo zvýšenej miere, ale, samozrejme, aj počas celého roka, venujú téme eliminácie násilia na ženách zvýšenú pozornosť, nielen slovom, ale aj distribúciou informačného letáku, aby  upozornili verejnosť, že byť voči svojmu okoliu ľahostajní nie je určite v poriadku a poskytli návod a rady ako sa vyhnúť tomu, aby sa osoby stali obeťou násilnej trestnej činnosti.
Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien. Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Tiché obete tohto násilia žijú medzi nami a nevšímavosť okolia im často dodáva beznádej. Násilie postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

     Násilie, ktoré sa nezastaví hneď na začiatku, sa bude stupňovať! A v prípade rodín s deťmi trpia v dôsledku násilia v rodine hlavne tí najzraniteľnejší – deti! Podajte pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebujú.

     Každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia venuje zvýšenú pozornosť. Dôkladne preveruje každé oznámenie pre podozrenie z domáceho násilia s cieľom predchádzať jeho závažným následkom, a to aj v prípade, že oznamovateľ ešte pred príchodom policajnej hliadky svoje oznámenie odvolá. Pri preverovaní udalosti kladie osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú aj deti.

Za desať  mesiacov 2023 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach zaznamenalo 239 trestných činov spáchaných v súvislosti s domácim násilím. Najčastejšími trestnými činmi v rámci riešenia prípadov domáceho násilia evidujeme týranie blízkej osoby a zverenej osoby (147 prípadov), nebezpečné vyhrážanie (52 prípadov) a ublíženie na zdraví (22 prípadov). V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že domáce násilie sa vyznačuje vysokou mierou latencie, zostáva zväčša dlhodobo utajované, pretože osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku  „v zajatí“.

Košickí policajti v uplynulých dňoch obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania 45-ročného muža z okresu Košice okolie, ktorý sa svojej manželke opakovane vyhrážal zabitím, naposledy minulý týždeň, vulgárne jej nadával a vyhrážal sa jej slovami, že „pôjde do zeme“, a že „on si to odsedí aj 10 – 15 rokov“. Vyhrážky voči poškodenej žene dosiahli taký stupeň intenzity, že vzbudili  u ženy skutočne dôvodnú obavu, že muž svoje vyhrážky uskutoční. Obvinený muž sa žene vyhrážal zabitím aj v minulosti, pričom za obdobné konanie bol viackrát súdne trestaný.  Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Zároveň bol podaný podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorý sudca akceptoval. Obvinenému mužovi, ktorý je stíhaný väzobne, za tento skutok spáchaný na chránenej osobe hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody až na tri roky.
Policajný zbor chráni všetkých, preto by poškodení nemali váhať a s dôverou sa môžu kedykoľvek obrátiť na políciu. Násilie nemusí oznámiť len obeť, ale ktokoľvek, komu na iných záleží. Buďte všímaví a v prípade akéhokoľvek podozrenia kontaktujte políciu.

Ak vy lebo niekto vo vašom okolí potrebujete pomoc, kontaktujte najbližší útvar Policajného zboru v mieste vášho bydliska alebo volajte políciu na známom bezplatnom telefónnom čísle 158. Polícia je zo zákona povinná každé jedno oznámenie dôkladne preveriť. Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.