Konferencia ZA VEĽKÚ MLÁKU o vysťahovalectve do USA

Medzinárodná konferencia o vysťahovalectve „Za veľkú mláku“ priblíži širokej verejnosti cez odborné príspevky tému vysťahovalectva do USA z rôznych pohľadov. Priblíži fungovanie slovenskej komunity v ďalekom svete, ich strastiplné cesty a mnoho zaujímavostí zo života vysťahovalcov.

Na konferencii vystúpi desať odborníkov na tému vysťahovalectva s rôznymi príspevkami. Aktívnym prednášateľom bude aj Milan Kobulský zo Slovenského inštitútu v Clevelande v USA. Garantom projektu a samotnej konferencie je doc. PhDr. Martin Javor, PhD. – historik Prešovskej univerzity v Prešove, zakladateľ a majiteľ múzea vysťahovalectva – Kasigarda v Ťahyni.

Počas konferencie bude predstavená aj publikácia What is Huncút? od autora Milana Čupku. V závere sa nám predstaví FS Chemlon s tematickým pásmom. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prednášky sa uskutočnia 23. novembra (štvrtok) o 10:00 hod. v koncertnej sieni Vihorlatského múzea
Exkurzia pre účastníkov 24. novembra (piatok)

Zuzana Koščová
historička, Vihorlatské múzeum v Humennom