ENVI – PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež

ZEMPLÍN – ENVI – PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež, na svojej stránke zverejnil množstvo materiálov na stiahnutie. V mnohých školách dnes po čase do lavíc zasadli deti, aby sa opäť naučili niečo nové, vzdelali sa. Aj v OZV ENVI – PAK je jednou z priorít vzdelávanie. A keďže k environmentálnemu správaniu je potrebné viesť už v detstve, ENVI – PAK pravidelne pripravuje rozličné edukačné pomôcky súvisiace s touto oblasťou. Na webovej stránke www.envipak.sk v týchto dňoch spoločnosť sprístupnila súbor materiálov, ktoré pomôžu pedagógom, ale aj rodičom k zlepšeniu environmentálnych návykov detí a mládeže.

Neľahká situácia spojená s vírusom COVID – 19, ktorá všetkých pred pár mesiacmi vytrhla z bežných životov, spôsobila množstvo ťažkostí takmer v každej oblasti života. Školstvo nevynímajúc. Pripraviť zariadenia tak, aby všetko fungovalo, ako má, nie je jednoduché. Aj preto sa OZV ENVI – PAK rozhodla svojou troškou pomôcť pedagógom, aby pri možno nie celkom štandardných podmienkach, v ktorých budú školy fungovať, mali uľahčenú prácu a ozvláštnili vyučovanie aj environmentálnou výchovou detí a mládeže. Na stránke www.envipak.sk spoločnosť zverejnila edukačné materiály, dostupné na stiahnutie pre každého, ktoré môžu byť práve teraz inšpiráciou. Veď predsa to, čo sa v detstve človek naučí, sa bežne stáva jeho každodennou rutinou. Aj preto je dôležité, aby sa vzťah k prírode a k správnemu triedeniu začal budovať už v útlom veku, a potom sa neustále prehlboval.

Inšpirácia k väčšej zodpovednosti
„Stretávame sa s viacerými podnetmi, že v školách nie je ešte environmentálna výchova takou samozrejmosťou, ako by sme chceli. Niekde možno chýba nadšenie pre vec a niekde chýbajú len ucelenejšie materiály, ktoré by učiteľom zjednodušili prípravu a vysvetlili, aké dôležité je triedenie, ktorý odpad kam patrí, ako je to s jeho recykláciou a že je len na nás, ako bude naša príroda vyzerať. Keďže sa týmto veciam venujeme už odkedy bola spoločnosť ENVI – PAK založená, rozhodli sme sa viaceré naše materiály, ktoré môžu inšpirovať deti a učiteľov k väčšej zodpovednosti za životné prostredie, voľne sprístupniť na našej webovej stránke,“ vysvetlila Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing.

Dostupné sú pre každého
Tieto materiály, určené najmä na environmentálnu výchovu detí a mládeže je možné nájsť na www.envipak.sk, v časti Vzdelávacie materiály, kde sú rozdelené do štyroch častí.

Rýchlo a s prehľadom si tak pedagógovia alebo vychovávatelia môžu vybrať presne to, čo práve pri vzdelávaní potrebujú. Či už sú to všeobecné informácie o odpade, rôzne zaujímavosti o triedení, praktické úlohy alebo kreatívne zadania, ktoré nekladú medze fantázii. „Neváhajte si tieto materiály stiahnuť a naplno ich využívať či už pri riadnom školskom vyučovaní, alebo aj teraz, keď ešte mnohé deti ostali pre koronakrízu doma,“ dodala Kretter. Ak sa rozhodnete vzdelávať online, stačí si rozkliknúť jednotlivé odkazy v našom online vzdelávaní, kde sú rôzne videá alebo online kvízy. Veríme, že spoločne tak pomôžeme zlepšiť environmentálnu výchovu detí.


O ENVI – PAK

OZV ENVI – PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI – PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI – PAK zasadzuje.