EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sa aj v tomto roku pripája k aktivitám Svetového dňa životného prostredia (5. jún). S odkazom na tohtoročný motív – Spájame ľudí s prírodou, pripravuje Vihorlatské múzeum pokračovanie cyklu environmentálnych podujatí pod názvom EKO DNI 2017.


Podujatie na pôde Vihorlatského múzea bude prebiehať v dňoch 5. – 8. júna 2017 a  je určené staršej školskej mládeži ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na základných školách  (pre žiakov 5. – 9. ročníkov) a stredných školách.
V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti – Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Východoslovenské múzeum v Košiciach. Počas štvordňového trvania projektu ponúkame žiakom vo svojich priestoroch rôznorodé environmentálne aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi a tematickú filmovú projekciu z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Súčasťou podujatia je prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom na ploche viac než tristo metrov štvorcových. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na zamyslenie, konfrontáciu poznatkov a hľadanie spôsobov, ako zodpovedne využívať prírodné prostredie a spájať každodennú činnosť človeka s prírodou.
Prosíme záujemcov zo škôl, aby návštevu svojich  kolektívov ohlásili vopred na tel. č.
057 775 2240 (Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom