Dychový orchester Chemlon jubiluje

HUMENNÉ – Mestský dychový orchester Chemlon je jedným z najstarších kolektívov, ktoré pôsobia v našom meste. V nedeľu (5.7.) si 35-členné hudobné teleso slávnostným koncertom pripomenulo 60 rokov od svojho vzniku.
„Šesť desaťročí je už kus histórie. V mene všetkých Humenčanov ďakujem Mestskému dychovému orchestru Chemlon za ich prácu, šírenie dobrého mena nielen v regióne či na Slovensku, ale dokonca aj v zahraničí. Želám všetkým členom orchestra veľa zdravia, šťastia, rodinnej i pracovnej pohody, úspechov a aby nás ešte veľa rokov, minimálne šesťdesiat, obdarovávali svojím umením,“
 pozdravil v úvode členov orchestra primátor mesta Miloš Meričko.

Pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdal predseda Združenia dychových hudieb Slovenska Vladimír Dianiška ďakovný list primátorovi mesta Humenné Milošovi Meričkovi za podporu a udržiavanie tradície dychovej hudby v Humennom.
Z rúk predsedu si ďalej ďakovné listy prevzali: Mestský dychový orchester Chemlon (za udržiavanie a rozvoj dychovej hudby na Slovensku); Michal Čelovský (kapelník); Martin Šudík (aktívna činnosť v orchestri); František Lecký (dlhoročná interpretačná činnosť), Ján Dzvoník (dlhoročná interpretačná činnosť na trombóne a tenore); Peter Behún (dlhoročná interpretačná činnosť v hre na krídlovke); Ján Veľas (dlhoročná interpretačná činnosť v hre na trúbku) a Ján Bidovský (hra na trúbke a sólová interpretačná činnosť).

Z histórie…
Dychový orchester vznikol v roku 1960 pri národnom podniku Kapron, neskôr Chemlon. Počas svojho pôsobenia sa stal súčasťou kultúrno-spoločenského života v Humennom – oslavy, výročia, pietne akty, festivaly či promenádne koncerty.

„Za uplynulých šesťdesiat rokov sa v orchestri vystriedalo niekoľko hudobníkov. Žiaľ, mnohí už nie sú medzi nami. Najvýznamnejšie úspechy dosiahol v 70-tych a 80-tych rokoch, kedy získal niekoľkokrát najvyššie ocenenie na celoslovenských festivaloch, ďalšie významné ocenenia na zahraničných zájazdoch v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, ale i na Medzinárodnom festivale dychových hudieb v Moskve v roku 1991,“ ozrejmil históriu Martin Šudík, člen orchestra.

Na koncerte odzneli známe skladby napríklad od Beatles, Bedřicha Smetanu (Prodaná nevěsta), ale tiež Brněnská polka (Karel Hulak) či valčík Pre moju najmilšiu (Karol Pádivý). Na pódiu sa predstavili aj mažoretky Amazonky.

Text a foto Veronika Lattová
Tlačový referát
MsÚ Humenné