16. október – Svetový deň potravín

BRATISLAVA/ZEMPLÍN –  Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) si každoročne 16. októbra pripomína Svetový deň potravín. Tento deň predstavuje príležitosť pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých.

Mottom tohtoročného Svetového dňa potravín je: „Naše činy tvoria našu budúcnosť. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie životné prostredie a lepší život.“

Potravinové systémy zamestnávajú na celom svete 1 miliardu ľudí, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom hospodárskom odvetví. Spôsob, akým vyrábame, konzumujeme a bohužiaľ aj plytváme potravinami má vplyv na prírodné zdroje, životné prostredie a zdravie ľudí. Zle fungujúce potravinové systémy spôsobili, že tri miliardy ľudí na svete si nemôže dovoliť zdravú výživu, pričom nadváha a obezita na celom svete stále narastá.

Svetový deň potravín preto vyzýva k prechodu na udržateľné potravinové systémy, ktoré zabezpečia udržateľnú výrobu cenovo dostupných výživných potravín pre všetkých bez ohrozenia hospodárskych, sociálnych a environmentálnych základov. Takého systémy sú základom lepšej produkcie, lepšej výživy, lepšieho životného prostredia a lepšieho života pre všetkých.

Pri príležitosti Svetového dňa potravín bola organizáciou FAO vyhlásená výtvarná súťaž pre deti a mládež vo veku od 5-19 rokov. Deti majú možnosť využiť svoju predstavivosť a vytvoriť plagát, ktorý odzrkadľuje ich predstavu o procese výroby potravín od ich pestovania až po konečnú spotrebu. Uzávierka súťaže je 5. novembra 2021.

Všetky informácie a pravidlá nájdete na stránke: http://www.fao.org/world-food-day/youth/contest/en/