Vyhodnotili Výtvarné spektrum 2020 – Prešovský kraj

PREŠOV/HUMENNÉ – „Stretnutie s umením je vždy inšpiratívne. Je zdrojom obdivu, úžasu, prekvapenia, niekedy kritiky aj nesúhlasu, ale vždy obohacuje naše vnímanie, rozvíja poznanie, rozširuje obzor, a v neposlednom rade i vedomosti,“ uviedla PaedDr. Ela Porubänová z Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
Takéto stretnutie majú možnosť zažiť i návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom od 2. júla pri prehliadke aktuálnej kolekcie najlepších výtvarných diel Prešovského kraja za rok 2020.
V poradí 57. ročník súťaže napriek aktuálnej mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu prekvapil nárastom celkového počtu prihlásených autorov. Zvýšený záujem zo strany neprofesionálnych výtvarníkov sa prejavil predovšetkým v mladšej vekovej generácii, čo hodnotíme ako výrazné pozitívum tohto ročníka.
Zapojili sa autori takmer zo všetkých okresov Prešovského kraja (Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou).

V aktuálnom ročníku bolo do súťaže prihlásených celkovo 120 diel od 65 autorov.

Výtvarné práce hodnotila dňa 4. júna 2020 odborná porota v zložení: PhDr. Edita Vološčuková, PhD. (predsedníčka poroty), Mgr. art. Elena Čániová, Mgr. art. Jaroslav Drotár, Akad. mal. Anna Hausová a Mgr. art. Peter Králik. Do výstavnej kolekcie zaradili 63 diel od 40 autorov, udelili trinásť cien a sedem čestných uznaní.
Ocenená bola i jedna autorka priamo z Humenného (Emília Muličaková). V aktuálnom ročníku sa z hľadiska výtvarných techník potvrdil záujem autorov o akryl a olej. Zastúpený bol tiež pastel, akvarel a grafická tvorba rôznych druhov. Spestrením výtvarnej kolekcie sa stali diela využívajúce plstenie, či hlinu a z minulého ročníka už známe leptanie plechu.

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov
potešila viacerými novými menami. Kvalitou zaslaných prác sa autori oproti minulému roku zlepšili, i keď úroveň stále možno hodnotiť ako priemernú. Ocenenie za technické zvládnutie i umelecký náhľad si vyslúžili predovšetkým Viktória Bednárová a Patrik Kolbasa.

V Humennom vyhodnotili Výtvarné spektrum 2020

II. veková skupina: autori nad 26 rokov
obsahovala umelecky najkvalitnejšie práce. Potvrdzujú to v súťaži už dobre známe mená Pavel Mochnacký a Andrej Mruz, ktorí podľa slov predsedníčky poroty dosahujú profesionálnu úroveň. Prekvapením tohto ročníka sa stala Lenka Rodaničová s nezvyčajne citlivo a zároveň realisticky vytvorenými portrétmi v technike maľby i kresby.

Tohtoročné Výtvarné spektrum – Prešovský kraj vyniklo účasťou viacerých tvorivých osobností, ktoré presvedčili hodnovernosťou výtvarného spracovania, technickou precíznosťou  a nápadom.

Pozývame všetkých záujemcov na toto inšpiratívne stretnutie s výtvarným umením, ktoré je vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prístupné do 22. júla 2020. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Text: Mgr. Dana Kataniková, Vihorlatské múzeum v Humennom
Foto: archív Vihorlatského múzea v Humennom