Výborná spolupráca slovenskej a českej polície: 7 osôb obvinených z legalizácie príjmu z trestnej činnosti

TREBIŠOV/KOŠICE – „FAKNET“ je názov medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý vznikol medzi príslušníkmi odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a príslušníkmi odboru hospodárskej kriminality Krajského riaditeľstva polície Pardubického kraja Polície Českej republiky. Cieľom a výsledkom medzinárodného vyšetrovacieho tímu bolo rozloženie organizovanej skupiny páchateľov, ktorá sa mala podieľať na získavaní a zakrytí nelegálnych príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej na území Českej republiky v rokoch 2016 až 2020. Medzi partnerskými krajinami prebiehala intenzívna spolupráca, vďaka ktorej bolo zadovážených viacero dôkazov o páchaní trestnej činnosti.

V tomto prípade vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach po vykonaní potrebných procesných úkonov a na základe doteraz získaných dôkazov vzniesol obvinenie 7 osobám z Trebišovského okresu vo veku od  19 do 44 rokov pre  obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Vyšetrovanie preukázalo, že obvinené osoby ako organizovaná skupina spoločným vzájomne koordinovaným konaním spočívajúcim v presne dohodnutom spôsobe deľby úloh mali páchať podvodnú trestnú činnosť po dlhší čas na území Českej republiky formou tzv. katalógových podvodov. V rámci nich boli od podnikateľských subjektov v Českej republike požadované platby za v skutočnosti nerealizované reklamné služby. Následne, aby zakryli pôvod peňažných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti, mali tieto finančné prostriedky previesť na rôzne hráčske kontá a taktiež na bankový účet občianskeho združenia sídliaceho v okrese Trebišov, z ktorého mali následne vykonávať výbery peňazí a  použiť ich pre vlastnú potrebu.

Príslušníci odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach v spolupráci s príslušníkmi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove, pohotovostného policajného útvaru a pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach vykonali minulý týždeň (22.06.) na území Trebišovského okresu policajnú akciu zameranú na zadržanie obvinených osôb. V rámci akcie boli vykonané domové prehliadky na viacerých miestach za účelom získania ďalších dôkazov a zaistenia vecí pochádzajúcich z výnosu z trestnej činnosti (napr. peniaze, drahé kovy a pod). Veci zaistené pri domových prehliadkach sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Obvinené osoby sa ako členovia organizovanej skupiny mali trestnou činnosťou  obohatiť o sumu najmenej 350.000 eur.

Vyšetrovateľ PZ podal prokurátorovi podnet  na podanie návrhu na väzobné stíhanie štyroch obvinených osôb. Sudca návrhu prokurátora vyhovel. Dôvodom je obava, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. Obvineným osobám za tento skutok v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.