V Humennom pribudnú nové parkovacie plochy pre obyvateľov na Sídlisku III

HUMENNÉ – Nové parkovacie plochy čakajú čoskoro obyvateľov Sídliska III. Od 20. februára sa totiž začali stavebné práce na realizácii spevnených plôch, ktoré aj tentoraz budú riešené zatrávňovačmi, ktoré bez problémov zvládnu spevnenie povrchu.

Realizačné práce sa začali v blízkosti bytového domu na Laboreckej ulici č. 27 – 29 a ďalej budú pokračovať práce na oprave a rozšírení spevnenej plochy na ulici Třebíčskej č. 9 – 10 pri ZŠ Dargovských hrdinov. Aj tu sa použijú polovegetačné tvárnice, ktoré sú ideálnym riešením eko dlažby. Celková plocha, ktorá sa rekonštrukciou oboch odstavných plôch vytvorí, predstavuje 2 400 m2 , čo znamená viac ako 80 parkovacích mi­est.

V prípade výstavby týchto odstavných plôch, práce nevyžadujú žiaden zásah do okolia, teda výrub stromov, iba jeden stromček bude presadený. Celkovo si rekonštrukciu nových odstavných plôch prevzala pod taktovku firma ES.EN.PE., s.r.o. a bude ukončená v závislosti od počasia do konca apríla tohto roku.
Náklady na túto rekonštrukciu v oboch lokalitách na Laboreckej a Třebíčskej ulici predstavujú 143 805 eur.

Autor: Mgr. Michaela Dochánová