Úspešná prezentácia študentov z Humenného a Sniny v Izraeli

Výmenný pobyt  sa uskutočnil na základe pilotného projektu, na ktorý sme nadviazali z minulého roku. Izraelskí študenti v rámci projektu absolvovali pobyt v Humennom a v Snine v dňoch 31.3 až 5.4.2017.

Na projekte sa zo slovenskej strany zúčastnili Obchodná akadémia Humenné a Cirkevné gymnázium sv.Cyrila a Metoda zo Sniny. Obidve školy  veľmi dobre zvládli organizáciu pobytu čo na záverečnej večery v centre voľného času v Snine ocenil riaditeľ školy v Quiryat haim pán Illan Vaknin.

Ubytovanie študentov bolo po rodinách za účelom užšieho zblíženia študentov a zdokonalenia sa v anglickom jazyku. Izraelskí študenti počas ich pobytu absolvovali výlety do okolia Humenného a Sniny, ako aj návštevu koncentračného tábora Oswienčim, kde spolu so slovenskými študentmi položili ruže v pamätníku holokaustu pri krematóriu v Brezinke. Okrem toho v programe pobytu bola aj návšteva prešovskej a košickej synagógy a prehliadka mesta Košice.

Pre Izraelských študentov bolo zaujímavé spoznávať nových priateľov, iný štát, kultúru a zvyky v rodinách. Tento spôsob ubytovania si veľmi pochvaľovali. 


V dňoch 16. až 21.mája 2017 absolvovala skupina študentov a pedagogických pracovníkov výmenný pobyt v Izraeli. Izraelskí hostitelia vytvorili pre našu delegáciu vynikajúce podmienky. Študenti, tak ako počas pobytu na Slovensku boli ubytovaní v rodinách. Pre našich študentov to bol nezabudnuteľný zážitok , kedy počas židovských sviatkov zažili spoločnú večeru v rodinách, aj so zvykmi, ktoré sa v pri príležitosti židovských sviatkov
  dejú. Program, ktorý nám pripravili naši hostitelia bol pestrý a hlavne poučný a nezabudnuteľný najmä na miestach kde v minulosti pôsobil Ježiš Kristus. Návšteva mesta Nazaret, Galilea boli z duchovného hľadiska veľmi emotívne.

Vyvrcholením nášho pobytu bola prítomnosť ministra školstva, telovýchovy a vedy Slovenskej republiky pána Petra Plavčana, ktorý bol v tom čase na oficiálnej návšteve Izraela. Spolu s veľvyslancom SR v Izraeli pánom Petrom Huléniym navštívili školu v Quiryat haim, kde v tom čase boli aj naši študenti. Pri neformálnych rozhovoroch sa pán minister Plavčan zaujímal o náš projekt  a bol veľmi potešený našou prítomnosťou. Pri slávnostnej ceremónií v priestoroch školy za účasti popredných predstaviteľov regiónu Haifa , kde zaznela slovenská a izraelská hymna, dostal minister Plavčan upomienkový dar od organizátorov podujatia.

Na záver  nášho pobytu bola rozlúčková večera v rodinnom dome študentky, ktorej rodičia spoločne pripravili večer spojený s občerstvením, kde boli rôzne dobroty na ktorých si naši študenti pochutnali.

Projekt splnil účel a v srdciach našich a Izraelských študentov zanechal veľmi priateľský vzťah a spomienky. Upevnili sa tým priateľstva mladých ľúdí rozdielnych kultúr spôsobov života.

Účastníci spoločne deklarovali, aby sa tieto stretnutia opakovali každý rok. Treba veriť, že sa to aj naplní.