Značka: Viliam Zahorčák

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

MICHALOVCE – Mestskí poslanci sa v utorok 30. júna zúčastnili na v poradí ôsmom zasadnutí, ktoré prebiehalo za mimoriadnych opatrení. Do programu bolo zaradených 11 bodov, v ktorých sa venovali okrem finančných tém aj problematike nakladania s komunálnym odpadom v meste a osobitne s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.