Otvorený list predsedovi predstavenstva 1. Humenská, a.s., R. Gregorovičovi, členom dozornej rady a J. Čandovej, hlavnej kontrolórke mesta Humenné

Vážení zástupcovia občanov mesta Humenné, po zverejnení neúplných, skreslených a jednostranných informácii, ktoré odzneli vo vysielaní Humenskej televízie (HNTV) dňa 22.2.2018, som písomne požiadala predsedu predstavenstva 1. Humenská, a.s., pána …

Otvorený list predsedovi predstavenstva 1. Humenská, a.s., R. Gregorovičovi, členom dozornej rady a J. Čandovej, hlavnej kontrolórke mesta Humenné Pokračovať