Značka: Iphone

Polícia preverí, kto nevrátil mestské mobily

HUMENNÉ – V rámci pokračujúceho XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ; 29.6.) vzalo poslanecké plénum na vedomie aj Informatívnu správu o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2020.