Slovníček: česko-chorvátsky (D-DŽ)

Chorvatsko vlajka
Prinášame vám stručný česko-chorvátsky slovníček, ktorý by mohol pomôcť počas vašej dovolenky v tejto obľúbenej destinácii (aj) občanov Slovenska. Je rozdelený na niekoľko časti, podľa počiatočného písmena v slove.

dál naprijed
dále dalje
daleko daleko (je do grada)
dalekohled dvogled | dalekozor
dalekozraký dalekovidni
dálka daljina
dálnice auto-put
daň porez
denně dnevno
Dánsko Danska
dánský danski (predsjednik)
dar dar (nekomu dat)
dárce krve dobrovoljno dat krv
darebák neposlušan
dárek poklon (dat nekomu)
darovat poklanjat (nešto komu)
dařit se napredovat u svemu
dát dat (jabuku djeci)
dát si uzet za ručak | večeru | …
datum datum (rođenja)
dávat dat
dávka mjerica (kave | čaja)
dědeček djed | djedo
dědic nasljednik diobe
dědičnost imanje za dijeljenje
defekt kvar (na autu)
definitivní definitivan | definitivna
dech dah
děj radnja (se odvija)
děje se něco? što se događa?
dějepis povijest naroda
dějství čin (prvi | drugi)
dekagram dekagram
dekorace dekoracija
děkovat komu zahvaljivat (se) kome
dělat radit | činit
déle mnogo duže
delegace delegacija (strana)
delegát delegat (na kongresu)
dělit dijelit (nekomu nešto)
délka duljina (geografska)
dělnice radnica (ženska)
dělnický radnički
dělník radnik (muškarac)
dělo top
delší duži | dulji
demokracie demokracija
demokratický demokratski
demonstrace proti komu demonstracije protiv koga
den, celý den dan, cijeli dan
deník dnevnik
děravý probušen | poderan
deset deset
desetiboj desetoboj
deska ploča (gramofonska)
déšť kiša
deštník kišobran
děťátko dijete
detektivka kriminalni roman | kriminalni film
dětský doktor dječji doktor
dětství djetinjstvo
devadesát devedeset
devadesátý devedeset
devatenácté století devetnaesto stoljeće
devatenáctý devetnaest
devátý devet
děvče djevojka | curica
devizový devizni (račun)
devizy devize | strani novac
dezert desert
diagnóza dijagnoza
dieta neslaná dijeta bez soli
diety cestovní dnevnice za putovanje
dík hvala
díl první prvi dijel
dílna radionica
dílo djelo
dioptrie dioptrija
diplomatický diplomatski
díra rupa | šupljina
dirigent dirigent (opere)
dirigovat dirigirat
disk házet bacit disk
diskrétní diskretan
diskuze diskusija
diskvalifikovat ve sportu diskvalificirat u sportu
dispozice dispozicija
dít se događat se (nešto)
dítě dijete
divadelní kazališni
divadlo kazalište
divák gledalac | gledatelj
dívat se na koho gledat koga
dívčí djevojački
divit se čudit se
dívka djevojka
divné čudno (je)
divný čudan (čovjek)
divoký divlji
dlaň dlan
dlažba pločnik
dlážděný popločan
dlouho dugo
dlouhý dugi | dugački
dluh dug
dlužen jsem vám dugujem vam
dnes je neděle danas je nedjelja
dnešní današnji
dno dno (bazena)
do školy do škole (ići)
doba poválečná poslijeratno doba
dobrovolný dobrovoljan
dobrý dobar
dobře dobro
dobytek domaće životinje
dočasný privremen
dodávka dostavni kamion
dodnes do danas
dodržet slovo održat riječ
dohoda ugovor
dohodnout se dogovorit se
dohonit (koho) stići
dohromady ukupno | zajedno
dojatý dirnut
dojem utisak
dojít otići (po koga)
dojmy z dovolené utisci s godišnjeg odmora
dokdy do koliko | do kada
doklad dokument | isprava
dokonalí usavršeni
dokonalý savršen
dokonce do konca | čak
dokončit svršit | završit
doktor doktor (filozofije | prava)
dokud dokle god
dokument dokument | isprava
Dolar Dolar
doleva lijevo | nalijevo
dolní donji
dolů dolje
doma kod kuće
domácí domaći
domácnost domaćinstvo
domek kuća mala
domnívat se mislit da (je dobro)
domov studentský kuća studentska
domů kući
domýšlivý uobraženi
donést donijet
dopadlo to dobře svršilo se dobro
dopis pismo
doplatek doplata
doplnit dopunit
dopoledne prijepodne
doporučeně preporučeno
doporučený preporučen
doprava odbočit desno skrenut
doprovázet pratit
doprovod (hudební) pratnja (glazbena)
doprovodit ispratit (na put)
dopředu naprijed
dorozumět se sporazumjet se
dort torta
doručit isporučit | predat
dosáhnout postignut (nešto u životu)
dospělí odrasli
dost, dík dosta hvala
dostání može se dobit
dostat (dárek) dobit (poklon)
dostat se stići (kako ću stići?)
dosud dosad
dosvědčit posvjedočit
dotaz pitanje
dotazník upitnik | pitanje
doufat nadat se
dovážet uvozit
dovézt (koho, kam) dovest  (autom)
dovnitř unutra
dovolená odmor | dopust
dovolení odobrenje | pristanak
dovoleno dozvoljeno
dovolit dozvolit
dovolte prosím dozvolite
dovoz uvoz
dozadu odzad | za
dozorce nadzornik | čuvar
dráha željeznička pruga
drahá přítelkyně draga prijateljice
draho skupo
drahokam dragi kamen
drahý skup
drahý příteli dragi prijatelju
drama drama
drát žica
drobné (peníze) sitno | sitniš
drobný/á sitan | sitna
drogerie drogerija
drogy droge
dršťky tripice
druh vrsta
na druhé straně na drugoj strani
druhého ledna drugog siječnja
družba měst prijateljstvo gradova
družice satelit
drzý/á drzak | drska
držadlo držak | držaka
držet držat  (nešto u ruci)
držet se držat  se (za nešto)
dřevěný drveni (stol)
dřevo drvo (za loženje)
dub hrast
duben travanj
duha duga
duch duh
důchodce umirovljenik | penzioner
důkaz dokaz
důkladně temeljno | temeljito
důl rudnik
důležitý/á važan | važna
Dunaj Dunav
důsledek posljedice
dusno sparno | zagušljivo
duševní duševni | psihički
důvěra povjerenje
důvěrný povjerljivi (čovjek)
důvěřovat vjerovat
důvod razlog
dva | dvě dva
dvacátý dvadeset
dvacet dvadeset
dvakrát dva puta | dvaput
dvakrát denně dvaput dnevno
dvanáct dvanaest
dvířka vratašca mala
dvojčata bliznaci
dvojice par | dvojica
dvojitý | dvojnásobný dvostruki | dupli
dvorec (tenisový) igralište (tenisko)
dvoulůžkový dvokrevetni
dvoupokojový dvosobni
dvůr dvorište | okućnica
dýchání disanje (umjetničko)
dýchat disat
dýmka lula
džbán bokal | vrč
džem marmelada
džez džez
džíny farmerke
džudo džudo