PSK spustil projekt Sestry Prešovského kraja

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja. A to so zámerom vyzdvihnúť význam týchto povolaní. Projekt prešovskej župy zastrešuje putovnú výstavu fotografií sestier, tlačenú publikáciu, ako aj literárnu súťaž pre žiakov 8. a 9 ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl v kraji.

Projekt Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Sestry Prešovského kraja je jediný svojho druhu na Slovensku. Vznikol v súvislosti s vyhlásením Roka sestier a pôrodných asistentiek. Hlavným cieľom projektu je poukázať na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v našej spoločnosti. Zároveň tiež motivovať k štúdiu tohto povolania žiakov končiacich ročníkov základných škôl v kraji.

Práve v tento rok, ktorý výrazne poznačila pandémia koronavírusu, sa viac ako inokedy potvrdzuje význam zdravotníckych povolaní v ochrane nášho života a prinavracaní zdravia.  O to dôležitejšie je zviditeľniť prácu sestier a vyjadriť hold ich náročnej práci. Bez nich by bola klinická medicína len ťažko realizovateľná. Som rád, že sme sa do projektu o zdravotných sestrách pustili ako vôbec prvý kraj na Slovensku. Je naozaj potrebné vnímať sestry a pôrodné asistentky ako jeden z najdôležitejších článkov v zdravotníckej starostlivosti,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský

Samospráva v rámci projektu naplánovala putovnú výstavu umeleckých fotografií z dielne fotografa Jána Štovku. Ukážka z nej je aktuálne vo foajé Úradu PSK. Po uvoľnení opatrení sa séria výstav uskutoční na cirkevných, súkromných a štátnych stredných zdravotníckych školách v Prešovskom kraji, ako aj na konferenciách sestier.

PSK začal s realizáciou projektu venovanom zdravotným sestrám, bratom a pôrodným asistentkám pôsobiacim v 13 okresoch kraja ešte v lete počas zmiernenia protipandemických opatrení. V tom období vznikli fotografie zachytávajúce ich prácu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach kraja, v nemocnici, v agentúrach domácej ošetrovateľskej služby,  v ambulanciách či špecializovaných zariadeniach. Autorom fotografií je renomovaný fotograf Jano Štovka.

Okrem toho župa vydala tlačenú 60-stranovú publikáciu. Distribuovaná je žiakom končiacich ročníkov základných škôl a študentom stredných zdravotníckych škôl v kraji so zámerom priblížiť im prácu zdravotníckych povolaní. Publikácia je určená aj pre konferencie a semináre sestier.

Ďalšou z aktivít projektu je online literárna súťaž „Daj fotke príbeh“ pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ a stredoškolákov. Kraj spustil súťaž 18. decembra a prebiehať bude do 18. februára 2021.

Cieľom súťaže je k fotografiám Jána Štovku vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania. Autori víťazných literárnych diel získajú hodnotné ceny a ich počiny budú verejne publikované. Všetky podmienky k súťaži sú zverejnené na www.vucpo.sk/sestrykraja. Jej vyhodnotenie je naplánované na marec 2021.

Projekt Sestry Prešovského kraja ocenila taktiež Slovenská komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a jej prezidentka Iveta Lazorová. „Verím, že tento projekt napomôže pochopiť obetavú prácu sestier a pôrodných asistentiek a ich vplyv na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Byť zdatnou a profesionálnou sestrou je dôležitou súčasťou našej zodpovednosti voči našej profesii. A my spoločne vysielame správu, že rok 2020 je rokom, keď bude sestry počuť, nahlas a jasne,“ uviedla Lazorová.

Na celom svete oslavuje tento rok 20-miliónov sestier a pôrodných asistentiek. Z toho vyše 30-tisíc sestier a 1700 pôrodných asistentiek v SR a viac ako 4200 sestier a takmer 300 pôrodných asistentiek v Prešovskom samosprávnom kraji.

Rok sestier a pôrodných asistentiek bol vyhlásený pri príležitosti 200. výročia narodenia zakladateľky a patrónky ošetrovateľstva Florence Nightingale. Z dôvodu celosvetovej pandémie koronavírusu, ktorá v roku 2020 pribrzdila mnohé naplánované aktivity súvisiace s výročím, bude sestrám a pôrodným asistentkám zasvätený aj rok 2021.

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK