Núdzový stav vláda predĺžila o ďalších 40 dní

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Slovenská vláda na dnešnom online rokovaní schválila predĺženie núdzového stavu o 40 dní a protiepidemických opatrení v rámci zákazu vychádzania do 10. januára. Toto predĺženie si vyžiadala aktuálna nepriaznivá situácia v súvislosti so šírením koronavírusu ako aj existencia jeho novej mutácie.

Ako informoval Úrad vlády SR, ministri online schválili aj nariadenie vlády, na základe ktorého bude možné povolať do nemocníc aj časť lekárov z ambulantnej sféry, primárne špecialistov. Dôvodom je aktuálna zhoršujúca sa situácia u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a narastajúci počet zdravotných pracovníkov s ochorením COVID-19.

Vláda tiež schválila nasadenie až do 1 500 príslušníkov ozbrojených síl SR denne pre potreby Policajného zboru SR do spoločných hliadok na hraniciach so susednými krajinami, ako aj na zabezpečenie verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu na celom území Slovenska.

Situáciu na Slovensku vyhodnotil Matovičov kabinet ako veľmi vážnu.

Ľudí vyzýva, aby boli mimoriadne opatrní najmä počas Silvestra. Aj oslavy príchodu nového roka je bezpečné stráviť iba v rámci vytvorených rodinných bublín, zdôrazňuje vláda.

Zákaz vychádzania bude platiť od stredy 30. decembra v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 10. januára 2021.

Prehľad výnimiek z tohto zákazu, zverejnených v utorkovom uznesení kabinetu:
– zo zákazu sú vyňaté stretávania medzi dvoma domácnosťami, ktoré vytvorili tzv. bublinu podľa odporúčaní z predchádzajúceho uznesenia vlády zo 16. decembra 2020
– povolená bude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti
– taktiež cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb – potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá
– povolená bude tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín
– cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov či motorových vozidiel s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu
– povolená bude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov
– platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky, cestu do lekárne či na testovanie na nový koronavírus
– výnimka sa takisto vzťahuje na cestu dieťaťa do a z predškolského zariadenia, cestu do a zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie dieťaťa na cestu do a z predškolského alebo školského zariadenia
– platí aj výnimka pre osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci
– výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode
– aj na cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo náboženskom úkone
– tiež na cestu s mačkou alebo psom a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá
– výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov
– výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb
– povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná
– takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
– cestu s cieľom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia
– cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu
– zákaz sa nevzťahuje ani na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus

Vláda takisto v uznesení odporučila hlavnému hygienikovi SR prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania.

Kabinet takisto obyvateľom SR odporúča:
– prežiť novoročné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny
– pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň sedem dní, alebo sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19
– ak je to možné, uprednostniť pred osobným stretnutím prostriedky diaľkovej komunikácie
Vláda takisto odporúča zamestnávateľom využiť v maximálnej možnej miere možnosť zadať prácu z domu.