Ukrajinci do EÚ bez víz

ZEMPLÍN – V nedeľu, 11.06.2017 nadobudlo platnosť rozhodnutie Európskej únie o zrušení vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny.

Predpokladáme, že občania Ukrajiny budú mať väčší záujem o návštevu Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu je možné očakávať zvýšenie čakacích dôb najmä pri ceste z Ukrajiny na Slovensko. Odporúčame prispôsobiť prípadnému zdržaniu aj časové plány cestujúcich.
Polícia sa pripravuje a taktiež prijíma opatrenia, ktoré spočívajú v adekvátnom personálnom aj technickom posilnení výkonu služby najmä na hraničných priechodoch s Ukrajinou a v ich blízkosti. Tiež v koordinácii činností a postupov pri vykonávaní hraničnej a colnej kontroly s Finančnou správou SR.
V tejto súvislosti sa uskutočnilo stretnutie Zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a Ukrajiny, na ktorom sa predstavitelia dohodli na spolupráci oboch strán pri vykonávaní hraničnej kontroly.
Taktiež sme požiadali ukrajinskú stranu, aby vykonali informačnú kampaň najmä v prihraničných oblastiach o tom, čo v praxi znamená zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny, držiteľov nových cestovných dokladov s biometriou. Čiže, u občanov Ukrajiny, ktorí vlastnia biometrický pas sa povinnosť predložiť vízum od 11. júna 2017 nepožaduje.
Ak však nemajú biometrický pas, naďalej podliehajú vízovej povinnosti.