Za dva roky bude vymenených 11,5 km horúcovodného potrubia

HUMENNÉ – Aj keď sú jesenné mesiace zatiaľ historicky najteplejšie, humenská samospráva (prostredníctvom Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. / HES) registruje v aktuálnej vykurovacej sezóne už piatu haváriu horúcovodu.

Na Kukorelliho ulici (ostrovček pri autobusovej zastávke, reštaurácia Hviezda) bola vo štvrtok (9.11.) evidovaná menšia netesnosť potrubia, ktorej oprava si vynútila pre nebytové objekty (mestský úrad, okresný úrad,…) odstávku tepla a teplej vody do 14. hodiny. Bytové domy v danej lokalite obmedzením zasiahnuté neboli.

Humenská energetická spoločnosť postupne a cieľavedome postupuje k rekonštrukcii potrubia, aby ho dostala do vyhovujúceho stavu. Znamená to minimalizovať množstvo porúch a tepelných strát. Realizované sú už Etapa 0 a 1. Etapa č. 2 je schválená.
Vo štvrtok 9. novembra došlo k podpisu zmluvy Etapy č. 2 so zhotoviteľom. Na pôde Mestského úradu spečatili spoluprácu Martin Lichman, konateľ HES, s.r.o a Petř Kopřiva, riaditeľ GreMi KLIMA, s.r.o., pobočka Brno. Účastníkom oficiálneho stretnutia bol aj primátor mesta Miloš Meričko.

Práve Etapa 2 je rekonštrukčne najväčšia, bude vymenené viac ako 11 kilometrov potrubia. Etapa 0 znamenala výmenu 1 kilometra a Etapa 1 obnovila 1,4 kilometra horúcovodu.

Rekonštrukčné práce budú postupne prebiehať od budovy Chemkostavu až po železničný most na Sídlisku III (Laborecká ulica), k trase sa rátajú aj odbočky k veľkým výmenníkovým staniciam. Pracovná činnosť bude prebiehať v období rokov 2024 a 2025, mimo vykurovacieho obdobia, aby nebola výrazne obmedzená vykurovacia dodávka.

„V novodobej histórii Humenskej energetickej spoločnosti, odkedy je HES-ka úplne v správe mesta Humenné, je to najvýznamnejší míľnik. Podpisom zmluvy sa zhmotňuje túžba a iniciatíva po výmene potrubí. Havárie horúcovodov sú dôsledkom dlhodobého neinvestovania do distribučného systému tepla v meste Humenné,“ konštatoval Martin Lichman.

Ako informuje tlačový referát na webe mesta Humenné, HES, s.r.o. bola úspešná v projektovej žiadosti podanej na Modernizačný fond na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov, ktorého predpokladaná hodnota zákazky bola 6,8 mil. eur. Verejnou súťažou bola cena vygenerovala na 5,3 mil. eur. Táto suma sa v priebehu dvoch rokov preinvestuje do potrubí, ktoré sú v majetku mesta Humenné. Financovanie je riešené spoluúčasťou samosprávy na úrovni 15%, hlavných 85% je dotovaných z Modernizačné­ho fondu. Práce začnú v apríli – máji 2024, dovtedy je potrebné zvládnuť projektovú činnosť, objednanie materiálu, všetky ďalšie špecifikácie spojené s inžinierskymi sieťami.